Skip Main Navigation
Page Content

אקרופוליס החדשה סניף ת"א

אקרופוליס החדשה הינה ארגון בינלאומי ללימודי פילוסופיה כדרך חייםהפועל כיום בלמעלה מ 60 מדינות ברחבי העולםבארץ פועלים 8 סניפים.
 
אקרופוליס פועלת כעמותה ללא מטרות רווח.
כל הפעיליםהמנהלים והמורים פועלים בהתנדבותמתוך רצונם הטוב ומתוך הזדהות עם העקרונות המשותפים:
 
1. קידום של אידאל של אחווה בינלאומית המבוססת על כיבוד המעלות האנושיותללא הבדל של גזעמיןתרבותדתמעמד סוציאלי וכדומה.
2. טיפוח אהבת החכמה דרך הלימוד ההשוואתי של הפילוסופיותהדתותהמדעיםוהאמנויותבמטרה לקדם את הידע על האדםעל חוקי הטבע ועל חוקי היקום.
3. פיתוח הטוב ביותר שבפוטנציאל האנושיתוך קידום הגשמת האדם כפרט ושילובו בחברה ובטבע כגורם אקטיבי ומודעלמען שיפור העולם.

Save This Event

Event Saved