Skip Main Navigation
Page Content

Веракомп България

Веракомп е един от най-големите ИКТ дистрибутори в региона на централна и източна Европа. Още от създаването си през 1991, прилага модела на чиста дистрибуция. Ние предлагаме продукти и услуги само към партньори. Като VAD дистрибутор, ние предлагаме широк обхват от услуги, включително логистика, бизнес, техническа и маркетингова поддръжка.

Компанията оперира в 16 държави в централна и източна Европа - Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватска, Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Косово, Македония, Литва, Латвия, Естония, Румъния, България и Беларус.

Ние предлагаме продукти на водещи производители в различни сфери и специализации, включително мрежи, сигурност, телекомуникации и дисково пространство.

Save This Event

Event Saved