Skip Main Navigation
Page Content

Издателство Изток-Запад

Издателство „Изток-Запад” е основано през есента на 2002 г. До този момент в каталога му има над 700 реализирани заглавия, групирани тематично в големите поредици "Изток", "Запад" и "България".

 

Идеята за общия корен между иначе привидно толкова различните култури на Изтока и Запада е определяща за успеха на издателската ни политика. Разпъната дори чисто географски между двата полюса, България според нас е пресечната точка на синтез на техните житейски, морални, та дори и бизнес светогледи. Тази програмна философия изведе "Изток-Запад" между най-авторитетните издателства у нас. Това е факт и благодарение на внушителния тематичен диапазон на заглавия и автори.

 

Издателството работи най-вече в областите на философията, културологията, антропологията, историята, икономиката, практическата и теоретическата психология, изобщо на познанието за човека и обществото. Наред с това немалък дял от книжната му продукция се пада на белетристиката, публицистиката, здравето и бизнес-уменията. 

 

Екипът на “Изток-Запад” има ясно очертана културна мисия. Годините на преход на българското общество се отразиха  негативно на културния и научния живот в него, разрушиха духовната среда и поставиха под съмнение ценностната система на българина. Възстановяването на културните кръгове и запознаването на българския читател с постиженията на световната хуманитаристика – това е стратегическата цел на издателството. 

 

"Изток-Запад" се наложи на книжния пазар с високото качество на текст и превод, както и с добрия дизайн и полиграфия на книгите, които издава.

 

За отбелязване са изданията на Тит Ливий, Свети Августин, Тома от Аквино, Робърт Грейвс, Фредерик Бастиа, Нейоми Клайн, Айн Ранд, Доналд Тръмп, Жозе Фреш, Джойс Карол Оутс, Карлос Руис Сафон, Гийом Мюсо, Иван Хаджийски, Сергей Игнатов, Георги Фотев, Яна Язова и още много много други.

Save This Event

Event Saved