Free

YARATICI DRAMA EĞİTİMCİ EĞİTİMİ

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Psikohelp

4 Mevlüt Pehlivan Sokak

İstanbul 34394

Turkey

View Map

Event description

Description

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

 • Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar

İnsanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.


Eğitimlerinizde Yaratıcı Drama oyunları ve etkinliklerini kullanabilmeniz için düzenlediğimiz Eğitimci Eğitimine katılım için;

05325972236 numaralı telefona, kısa mesaj veya WhatsApp yoluyla isim-soyisim, mail adresiniz, meslek bilginiz ve katılmak istediğiniz eğitimin adını göndererek veya arayarak kaydınızı oluşturunuz.

* Eğitim Tarihi : 17-18-24-25 Mart 2018

* 4 günlük eğitim ücreti 300 TL olup kontenjanımız 15 kişiyle sınırlıdır.


Dramatist Özcan YILDIRIM kimdir ?

Özcan YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalından 2011 yılında mezun olmuştur.

2011 yılından itibaren “Okul Psikolojik Danışmanı” ve terapist olarak çalışmaktadır.

2012 yılında Çağdaş Drama Derneğinin “Yaratıcı Drama Liderlik” eğitim programına başlayarak, 2014 yılında 360 saat olan programı başarıyla tamamlamıştır. Bitirme projesi olarak hazırladığı “Lise Öğrencilerinde Bilinçli İnternet Kullanımın Yaratıcı Drama ile Geliştirilmesi” adlı proje “Eğitim ve Öğretim Yenilikçilik Ödülleri” kapsamında bölgesel ödül almıştır.

2016 yılında “Oyun Terapisi” ; 2017 yılında ‘’Psikolojik Testler’’ eğitimi almıştır.

Meslek hayatı boyunca hem psikolojik danışman hem yaratıcı drama lideri olarak bir çok gönüllü çalışmaya destek olmuştur.

Yaratıcı drama eğitmeni olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda hem yetişkinlere hem de çocuklara atölyeler düzenlemiş; çeşitli konferans ve kongrelerde de bildiri sunumları yapmıştır.

Share with friends

Date and Time

Location

Psikohelp

4 Mevlüt Pehlivan Sokak

İstanbul 34394

Turkey

View Map

Save This Event

Event Saved