Sales Ended

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Eğitim Programı

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kartal

KARTAL KULE Rezidans 5. Kat D:46-47 Esentepe Mahallesi, İnönü Cd. No:147 Kartal/İstanbul

İstanbul, Istanbul 34870

Turkey

View Map

Event description

Description

Yalın 6 Sigma İyileştirme araçları ve problem çözme tekniklerinin bütününü temsil etmektedir. Dünya çapında kalite demek olan ve uzun dönemde 3.4 ppm hata oranını hedefleyen süreç yeterliliğinin istatistiksel olarak ölçümüdür. Müşteri odaklı çalışılarak kalite iyileştirmelerinin önceliklendirilmesini sağlar. Dünya çapında kalite lideri olan şirketler tarafından is filozofisi ve stratejisi olarak kullanılmaktadır.

Yalın Altı Sigma Yeşil kuşak Yetiştirme Programları genel katılıma açık veya şirketlere özel olarak düzenlenen programlardır. Eğitimler için gerekli bütün organizasyon Neway tarafından sağlanmaktadır. Eğitimlerimiz Newayeğitim salonları veya gerekli eğitim ortamına sahip otellerde gerçekleştirilmektedir.

Yeşil kuşak adaylarımızdan eğitimin paralelinde proseslerinden seçecekleri bir iyileştirme projelerini de başlatmalarını beklemekteyiz. Adaylarımıza katılımları sonucunda katılım sertifikası ve projeleri Yalın 6 Sigma Metodolojileri ile başarı ile tamamladıkları takdirde ise başarı sertifikası verilmektedir.

Eğitimin Süresi: 10 Gün

1. Faz –Tanımlama + Ölçme (2 Gün) 29-30 Eylül

2. Faz – Ölçme + Analiz (3 Gün) 6-7-8 Ekim

3. Faz – Analiz + İyileştirme (3 Gün) 20-21-22 Ekim

4. Faz –İyileştirme + Kontrol (2 Gün) 3-4 Kasım

Katılımcı Profili:

Yeşil Kuşak Programına Yalın 6 Sigma Metodolojisini uygulayacak prosesler üzerinde tecrübeli Sürekli Gelişim, Üretim, Kalite, Tasarım vb. çalışanları katılabilirler.

Eğitim Yeri : İstanbul

Kuruluşlarda liderlik nitelikli, şirketlerin gelişim projelerinde bulunmuş olan veya bulanabilecek adaylar…

Eğitim İçeriği

Tanımlama

– Proje Beyanı

– Finansal Analiz

– VOC-VOB

– SIPOC

– Süreç Seması

– Sebep Sonuç

– Matrisi-HTEA

Ölçme

– ÜBH/TSV

– Değer Akış Seması (VSM)

– İstatistiksel Örnekleme

– Veri Toplama Planı

– Grafiksel Analizler

– Kontrol Grafikleri

– ÖSA (Gauge R&R)

– Yeterlilik Analizleri- Yalın Altı Sigma Metrikleri

Analiz

– Çoklu Değişken Analizi

– Detaylı Proses Analizi

– Korelasyon

– Kaizen

– 5S

– Set-up Azaltma

– Hipotez testleri

– Güven aralıkları

– Ortalamaların Karşılaştırılması T-test

– Varyansların Kar.- F-test

– Oranların Kar.-Ki-kare Testi

– Ortalamaların Karşılaştırılması-ANOVA

– Rassal Bloklama

– Güç ve Numune sayısı

– Çoklu Regresyon

– İkili Lojistik Regresyon

İyileştirme

– Deney tasarımı Felsefesi

– Tam Faktöryel Deneyler

– 2k Faktöryel Deneyler

– Kesirli Faktöryel Deneyler

– Cevap Yüzeyi Metodu

– Deney Planlaması

– ANOVA

– Çoklu Çıktı Optimizasyonu

– TPM

– Çekme Sistemleri

– Generic, Replenishment

– Proses Dengeleme

– Çözüm Önerileri

– Riskler

Kontrol

– Güvenilirlik

– Kalite Kontrol

– Önce-Sonra Analizi

– Görsel Kontrol Araçları

– Poka-Yoke (Hata Doğrulama)

– İPK

– Standartlaştırma

– Dokümantasyon

Eğitim sonunda katılımcılara başarı sertifikası düzenlenecektir.

Detaylı Bilgi İçin–> Neway DanışmanlıkGsm: +90 (553) 966 70 15 – Mail: info@ne-way.com

Adres: Soğanlık Yeni Mahallesi, Muş Sokak, Kartal/İstanbul, Türkiye – Web: http://www.ne-way.com

Share with friends

Date and Time

Location

Kartal

KARTAL KULE Rezidans 5. Kat D:46-47 Esentepe Mahallesi, İnönü Cd. No:147 Kartal/İstanbul

İstanbul, Istanbul 34870

Turkey

View Map

Save This Event

Event Saved