Free

Xhelsa Salana e 10-të e Shqipërisë

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Xhemati Musliman Ahmedia i Shqipërisë,

Pranë Vodafonit, Rr. Pavarësia, km 1

Mëzez

Tirana

Albania

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Xhelsa Salana (Tubimi vjetor) është një nga pjesët më interesante të kalendarit të Xhematit, që mbahet rregullisht çdo vit në data të ndryshme e në vende të ndryshme të botës. Qëllimi i këtyre tubimeve është të përfitohet nga diskutimet dhe fjalimet që mbahen nga dijetarë të shquar, që trajtojnë tema rreth Zotit, Islamit, Ahmedijatit, feve krahasimtare, problemeve ekonomike, shoqërore dhe politike si dhe zgjidhjeve të tyre. Pjesëmarrësit shfrytëzojnë këtë rast, jo vetëm për të shtuar diturinë fetare dhe energjinë shpirtërore, por edhe për të ringjallur miqësi të vjetra. Mijëra njerëz që marrin pjesë në këto tubime shpirtërore kanë mundësi të dëgjojnë fjalimet e personaliteteve të shquara si dhe të atyre të ftuarve jomyslimanë.

Share with friends

Date and Time

Location

Xhemati Musliman Ahmedia i Shqipërisë,

Pranë Vodafonit, Rr. Pavarësia, km 1

Mëzez

Tirana

Albania

View Map

Save This Event

Event Saved