Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wereld Natuur Fonds

10 Driebergseweg

3708 JB Zeist

Netherlands

View Map

Event description

Description

WWF Leerweek (for English see below)

In de laatste week van september is het tijd voor de eerste WWF Leerweek: een jaarlijks terugkerende week vol inspiratie, reflectie en gezamenlijke ervaringen waarin we werk maken van de lerende organisatie!

Registreren

Elke dag vinden er zowel plenaire als parallelsessies plaats. Dagelijks zijn er twee blokken met parallelsessies: een ochtendblok en een middagblok. Via dit registratiesysteem registreer je je voor de parallelsessies van je eerste keuze. Let op: vol = vol! Ook registreer je je hier voor de verplichte sessie ‘WWF Kernwaarden en feedback’ op de dag van je eerste keuze. De sessies zijn in het Nederlands, tenzij er specifiek bijstaat dat het een Engelstalige sessie is.

Let op: de deadline voor registratie is 31 juli. Op basis van het aantal registraties ontvang je eind augustus/begin september jouw voorlopige, persoonlijke Leerweekprogramma. Last-minute programmaveranderingen kunnen nog plaatsvinden.

Programma

Maandag 24 september – ‘Van buiten naar binnen: de laatste trends en ontwikkelingen’. Sessies en workshops vol inspiratie door externe sprekers.

Dinsdag 25 september – ‘Naar binnen kijken: reflectie op ons eigen werk’. Sessies en workshops waarin we terug- en vooruitkijken met onze eigen collega’s.

Woensdag 26 september – ‘Bij jezelf naar binnen kijken: individuele competenties’. Sessies, workshops en ‘serious gaming’ door interne en externe trainers.

Donderdag 27 september – ‘Van binnen naar buiten: kennis en vaardigheden waarmee we opnieuw naar buiten gaan’. Sessies, workshops en ‘serious gaming’ door interne en externe sprekers.

Heb je nog vragen, mail naar dclarkson@wwf.nl. Veel plezier met het maken van je keuzes!

Het Leerweekteam

WWF Learning Week (English)

During the last week of September, WWF’s first Learning Week will take place: an annual week dedicated on gaining inspiration and reflecting on our current work!

Registration

There are two types of sessions taking place every day: plenary sessions and parallel sessions. There are two blocks of parallel sessions: a morning block and an afternoon block. We kindly ask you to register for your preferred parallel sessions to ensure your place (keep in mind that the space is limited for each session!). Additionally, you are asked to register also for the mandatory session called 'WWF Kernwaarden en feedback’ (core values ​​and feedback) on your preferred day (mandatory only for WWF-NL office employees, but also very interesting and inspiring for Internationals!). Most sessions will be held in Dutch language, unless it is specifically stated otherwise behind the session description.

Note: the deadline for pre-registration is July 31st. Based on your preferences and availability you will receive your personal Learning Week programme by the end of August/beginning of September.

Programme

Monday September 24 - 'From the outside in: latest trends and developments'. Inspiring sessions and workshops facilitated by external speakers.

Tuesday, September 25 - 'Looking inside: reflection on our own work'. Sessions and workshops, which will primarily focus on reflecting on internal practices.

Wednesday, September 26 - 'Looking inside yourself: individual competences'. Sessions, workshops and serious gaming by internal and external trainers.

Thursday, September 27 - 'From inside to outside: knowledge and skills with which we go external again'. Sessions, workshops and serious gaming by internal and external speakers.

Questions? Mail to dclarkson@wwf.nl. Have fun choosing your sessions!

The Learning Week team

Share with friends

Date and Time

Location

Wereld Natuur Fonds

10 Driebergseweg

3708 JB Zeist

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved