Free

Wrexham Event: Anyone's Child could be a casualty of the drug war

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room 1824, Wrexham Football Stadium,

Mold Road

LL11 2AH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Drugs are dangerous. But does banning them cause more harm than good?

Drugs are dangerous. Come along to our Anyone’s Child event and find out why legally regulated drugs, supplied by doctors and pharmacists, would reduce the dangers. Come and join the discussion about what a new approach to drugs could mean for Wrexham, your family and your community.

Hosted by Arfon Jones, Police and Crime Commissioner for North Wales

Speakers include:

Amanda Edwards, whose nephew tragically died from a drugs overdose

Neil Woods from Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), who served as an undercover drugs officer for 14 years

Refreshments will be provided.This is a free charity event, but donations will be gratefully received.

Find out more about Anyone's Child here

Gall Plentyn Rhywun gael eu hanafu yn y rhyfel cyffuriau

Gall cyffuriau fod yn beryglus. Ond a yw eu gwahardd yn achosi mwy o ddrwg nac o dda?

Pryd: 7:00 - 8:30yh, Dydd Iau 11 Mai

Lle: Ystafell 1824, Stadiwm Bêl Droed Wrecsam, Ffordd yr Wyddgrug, LL11 2AH

Mae cyffuriau yn beryglus. Dewch draw i’n digwyddiad Plentyn Rhywun i wybod sut fyddai cyffuriau a fyddai’n cael eu rheoleiddio’n gyfreithiol, ac yn cael eu cyflenwi gan feddygon a fferyllwyr, yn lleihau’r peryglon. Dewch i ymuno â’r drafodaeth am beth all agwedd newydd i gyffuriau ei olygu i Wrecsam, eich teulu a’ch cymuned.

Cynhelir gan Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

Mae siaradwyr yn cynnwys:

Amanda Edwards, yn anffodus bu farw ei nai o orddos cyffuriau

Neil Woods o Law Enforcement Against Prohibition (LEAP), a wasanaethodd fel swyddog cyffuriau cudd am 14 mlynedd


Darperir lluniaeth. Mae hwn yn ddigwyddiad elusennol am ddim, ond derbynnir rhoddion yn ddiolchgar.

Mae tocynnau ar gael yma:Share with friends

Date and Time

Location

Room 1824, Wrexham Football Stadium,

Mold Road

LL11 2AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved