£5

Workshop: The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice 

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Flying Goose Quilting

1 Crescent Road

Llandeilo

SA19 6HL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

A workshop which explores the persona poem, and how we can write ‘out of ourselves’. We will look at different ways in which the poet can write as animal, object, ghost or mythical figure, some of the techniques used to transform the narrative voice, and use these techniques to produce a piece of writing.

Gweithdy: Y Bardd Cyfnewid: Ysgrifennu mewn llais adroddwr – Dydd Sul Ebrill 29ain am 13.30

Gweithdy sy’n archwilio’r gerdd bersona a sut y gallwn ysgrifennu ‘allan o’n hunain’, Edrychwn ar y ffyrdd gwahanol y gall y bard fabwysiadu er mwyn ysgrifennu fel anifail, ysbryd neu gymeriad chwedlonol, rhai o’r technegau a ddefnyddir i drawsnewid llais yr adroddwr a defnyddio’r rhain i gynhyrchu darn o waith.

Share with friends

Date and Time

Location

Flying Goose Quilting

1 Crescent Road

Llandeilo

SA19 6HL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved