Free

Workshop "Språkets labyrinter" med författare Sabira Ståhlberg

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Luckan Veranda

Georgsgatan 31

Helsingfors

Finland

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Språkets labyrinter


När: Torsdag 19.10.2017

kl. 18:00

Var: Luckans Veranda, Georgsgatan, Helsingfors

Välkommen till en spännande skrivarverkstad! Upptäck hur du kan uttrycka dig elegant på finlandssvenska. Lär dig mer om oskrivna regler i finlandssvensk kommunikation. Tillsammans med författaren Sabira Ståhlberg skriver vi olika typer av brev och texter. Sabira Ståhlberg har bott i ett tiotal länder och skriver på flera språk. Hon forskar i mångspråkighet och kulturmöten. Sabira har gett ut ett trettiotal böcker i olika genren, inklusive lättlästa verk, barnböcker, prosa, poesi, kulinariska böcker och vetenskapliga artiklar och monografier. Hon lär också ut kreativitet och skrivande och tränar internationellt in- och utvandrare i kulturell anpassning.

Genomförs med stöd från Svenska Kulturfonden

Frågor?
info@svenska.fi

https://www.facebook.com/events/1257376957741622


--------------------------------------------------


Language Labyrinths

When: Thursday 19 October 2017

at 18:00

Where: Veranda at Luckan, Georgsgatan, Helsingfors

Welcome to an exciting writing workshop! Discover how you can express yourself in elegant finlandssvenska. Learn more about unwritten rules in Swedish-language communication. Together with author Sabira Ståhlberg we will write different types of letters and texts. Sabira Ståhlberg has lived in a dozen countries and writes in several languages. She researches multilingual topics and cultural encounters. Sabira has published more than thirty books in different genres, including Easy Reads, children’s books, prose, poetry, culinary books and scientific articles and monographs. She also teaches creativity and creative writing and works internationally as a trainer for migrants in cultural adaptation.

Organized with support from Svenska Kulturfonden

questions?
info@svenska.fi

https://www.facebook.com/events/1257376957741622

Share with friends

Date and Time

Location

Luckan Veranda

Georgsgatan 31

Helsingfors

Finland

View Map

Save This Event

Event Saved