Workshop: Miljöbedömningar ur ett renskötselsperspektiv

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid och plats

Plats

Plats

Scandic Hotel Ariadne

Södra KAJEN 37

11541 Stockholm

Sweden

Se karta

Event description

Beskrivning

Torsdag den 28 Mars, kl. 9.00-17.00 anordar Naturvårdsverket tillsammans med Svenska Lantbruksuniversitetet och Stockholm Environment Institute workshoppen Miljöbedömningar ur ett renskötselsperspektiv: Samrådens möjligheter och begränsningar.

Syftet med denna workshop är att, utifrån ett renskötselsperspektiv, belysa möjligheterna för att genom fördjupad vägledning förbättra samrådspraxisen och säkerställa samebyars inflytande i miljöbedömningar. Workshoppen belyser även de begränsningar som behöver hanteras bl.a. genom förändringar i lagstiftning eller andra åtgärder.


Naturvårdsverket planerar att arbeta fram en fördjupad vägledning för samråd i samband med miljöbedömningar. Fokus för en del av fördjupningen är hur samebyar kan ges möjligheter till inflytande och hur samisk kunskap om bl.a. kumulativa effekter kan komma till bättre användning. Vägledningen ska bemöta den växande efterfråga från myndigheter, verksamhetsutövare och konsulter på nya arbetssätt och rutiner för att öka kvalitén på och legitimiteten för miljöbedömningar.

Workshoppen anordnas för att ta emot konkreta bidrag till hur Naturvårdsverkets vägledning kan utformas. Programmet består av både faciliterade gruppdiskussioner och talare från bl.a. Svenska Samernas Riksförbund, Naturvårdsverket, Luleå Tekniska Universitet och Finlands Miljöministerium.När verksamheter (eller åtgärder) planeras på renskötselns traditionella marker måste staten säkerställa att berörda samebyar har möjlighet till inflytande vid miljöbedömningen. Denna skyldighet bottnar i Sveriges åtagande mot samerna som urfolk och samebyarnas renskötselrätt.

Eftersom Sverige alltjämt saknar en lagstiftad konsultationsordning mellan staten och det samiska folket sker dialogen idag huvudsakligen mellan exploatörer och samebyar genom ”samråd” reglerat i sektorslagstiftning och miljöbalken. Denna samrådspraxis har fått återkommande kritik, exempelvis från internationella organ såsom Europeiska Rådet och FN för att den brister i att ge samebyar verkligt inflytande. Det är även vanligt att samebyar helt väljer bort att delta i samråd eftersom de anses som meningslösa. Det finns alltså akut behov att se över hur dagens praxis kan förbättras.

Plats: Scandic Hotel Ariadne, Södra Kajen 37, Stockholm

Anmäl senast 25 februari 2019. OBS. Antalet av platser är begränsat – anmäl dig så snart som möjligt om du vill vara säker på att få en plats.

Vänligen ange eventuella allergier/kost vid anmälan.

Kontakt Personer:

Egon Enocksson, Naturvårdsverket, Egon.Enocksson@naturvardsverket.se

Rasmus Kløcker Larsen, Stockholm Environment Institute, rasmus.klocker.larsen@sei.org


Workshoppen anordnas av Naturvårdsverket och forskningsinstitutionerna Stockholm Environment Institute (SEI) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), genom forskningsprojektet ”Omtvistade landskap: Navigering mellan konkurrerande markanvändning och kumulativa effekter” (CO-LAND) finansierad av Naturvårdsverket, och forskningsprojektet ”Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: gruvdriften i Sápmi”, finansierad av Formas.

© Bild av: Carl-Johan Utsi


Dela det här eventet med dina vänner

Tid och plats

Plats

Scandic Hotel Ariadne

Södra KAJEN 37

11541 Stockholm

Sweden

Se karta

Spara detta event

Event Saved