£40

Whittle & Feast - Naddu a Gloddesta

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hawarden Estate Farm Shop

Chester Road

Hawarden

CH5 3FB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
Fire. Friends. Feast. Tân. Cyfeillion. Gloddesta.

About this Event

Carve your own wooden spoon with David White aka The Whittlings, then sit together to enjoy an autumnal feast cooked on an open fire. The menu will be carefully tailored to complement the season, the surrounding landscape and will feature only the best locally sourced, quality ingredients. An autumnal feast focussed on flavours from the woods - autumn root vegetables from the Hawarden Estate cooked on the fire, pine-needle cocktails, tea and traditional, warming Welsh cawl. All ingredients will be sourced locally to Hawarden from quality and sustainable producers.

Dewch i naddu llwy bren i chi’ch hunain gyda David White (neu The Whittlings fel y’i adweinir). Ac yna fe gewch eistedd i fwynhau gwledd hydrefol wedi ei choginio ar dân agored. Caiff y fwydlen ei theilwra'n ofalus i gyd-fynd â'r tymor a’r dirwedd oddi amgylch, a dim ond y cynhwysion lleol gorau fydd yn cael eu defnyddio. Gwledd hydrefol fydd yn canolbwyntio ar flasau o’r goedwig – gwreiddlysiau hydrefol o Ystâd Penarlâg wedi eu coginio ar y tân, coctels o nodwyddau pinwydd, te a chawl Cymreig traddodiadol i’ch cynhesu. Bydd yr holl gynhwysion yn gynaliadwy ac yn dod oddi wrth gynhyrchwyr o ansawdd sy’n lleol i Benarlâg.

Share with friends

Date and Time

Location

Hawarden Estate Farm Shop

Chester Road

Hawarden

CH5 3FB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved