Free

Where Are They Now? Ble Maen Nhw Nawr?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tramshed

Clare Road

Cardiff

CF11 6QP

United Kingdom

View Map

Event description
Former RTS Student Award winners discuss their careers in TV - Cyn enillwyr o wobrau myfyrwyr RTS yn trafod eu gwaith yn y diwydiant teledu

About this Event

(See English text below)

I ddathlu 60 mlynedd ers sefydlu’r Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru, mae cyn-enillwyr Gwobrau Myfyrwyr yr RTS yn trafod sut cawson nhw eu cyfle cyntaf yn y diwydiant. MEGAN DAVIES, ennillydd Ysgoloriaeth T. Glynne Davies a newyddiadurwr darlledu gyda BBC Cymru, fydd yn cadeirio'r sgwrs, gyda'r panelwyr JOSH BENNETT,  sylfaenydd cwmni cynhyrchu Storm & Shelter, yr awdur a chyfarwyddwr TOM GATLEY, CATARINA RODRIGUES, animeiddiwr CG gyda Bumpy Box Animation, CHRISTOPHER PHILIPS, modelydd CG gyda Wild Creations ac ETHAN BLAKE BROOKS, ymchwilydd teledu ffeithiol yn Boomerang TV sy'n gweithio fel rhan o gynllun hyfforddiant cynhyrchu Channel 4.

Dydd Iau 3 Hydref yn sinema Tramshed, Clare Road, Caerdydd CF11 6QP

Drysau’n agor: 6:15pm

Trafodaeth panel: 6:30-7:30/8.00pm

Diodydd wedyn yn y bar i lawr y grisiau yn y Tramshed: 8.00-9.00pm

Mae’r digwyddiad hwn am ddim, ond archebwch drwy Eventbrite i sicrhau eich lle

Noddir y digwyddiad yn garedig gan gwmni cyfreithiol Loosemores.

Marking 60 years of the Royal Television Society in Wales, former RTS Student Award winners discuss how they got their first break into the industry. BBC Wales broadcast journalist and recipient of the T Glynne Davies Scholarship, MEGAN DAVIES will chair the event with panellists JOSH BENNETT, founder of production company Storm & Shelter, writer and director TOM GATLEY,  CATARINA RODRIGUES, a   CG animator with Bumpy Box  Animation,   CHRISTOPHER PHILIPS, a CG modeller at Wild Creations in Wales and  ETHAN BLAKE BROOKS, a factual TV researcher at Boomerang TV working as part of the Channel 4 trainee production scheme.

Thursday 3rd October at the Tramshed Cinema, Clare Road, Cardiff CF11 6QP

Doors open: 6:15pm

Panel Discussion: 6:30-7:30/ 8pm

Drinks afterwards in the downstairs bar at the Tramshed: 8-9pm

This event is free but please book via Eventbrite to secure your place.

This event is kindly sponsored by Loosemores Solicitors

Share with friends

Date and Time

Location

Tramshed

Clare Road

Cardiff

CF11 6QP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved