Sales Ended

Well...BEING! Czyli za czym tęsknimy w pracy

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Forty Kleparz. Klub muzyczny

Kamienna 2

30-001 Kraków

Poland

View Map

Event description

Description

ENGLISH VERSION BELOW

Szóste seminarium Diversity Hub postanowiliśmy poświecić potrzebom człowieka w miejscu pracy, W czasie pracy nad programem zrozumieliśmy, iż wszystkie ścieżki prowadziły nas do pojęcia wellbeingu. Jednak nie rozumianego wąsko – jako benefity, lecz obejmującego wszystko to, co jest dla nas ważne w pracy, co sprawia, iż nie musimy czuć się jak trybik w wielkiej maszynie. Zapraszamy Was zatem do wspólnej dyskusji o tym, za czym tęsknimy w pracy.


Gość specjalny konferencji:

wojciech-eichelberger__foto

(fot. Łukasz Król)

Wojciech Eichelberger

Czołowy polski psycholog, terapeuta, coach i trener; Współtwórca i Dyrektor Merytoryczny Instytutu Psychoimmunologii w Warszawie.


Program:

11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników, poranna kawa

12.00 – 12.20 Otwarcie spotkania

 • dr Anna Zaroda-Dąbrowska i dr Tomasz Dąbrowski (Diversity Hub)
 • Przywitanie w imieniu partnera – Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie

12.20 – 13.00 Sesja inspiracji

 • Jak móc więcej, lepiej, dłużej – i mniejszym kosztem – Wojciech Eichelberger.

13.00 – 13.40 Sesja dobrych praktyk

 • Human Being + Business Being = The Art of Wellbeing – doświadczenia International Paper– Sylwia Miszke i Barbara Wawrzynek (International Paper)
 • Aon Wellbeing jako kluczowy element budowania zaangażowania pracowników – Dariusz Pastuła (Aon Kraków)

13.40 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 – 15.00 Sesje warsztatowe

 • Wprowadzenie do mindfulness (Tomasz Kryszczyński)
 • Bezpieczny i zdrowy poziom autentyczności w pracy (dr Małgorzata Wypych)
 • Ego Management a Wellbeing Organizacyjny (Sylwia Miszke, Barbara Wawrzynek)
 • When culture in me meets culture in you – cultural identity and intercultural encounters/diversity (Klaudia Fryc-Mallick)

15.00-15.15 Przerwa kawowa

15.15– 16.15 Panel ekspertów oraz otwarta dyskusja

Czyją odpowiedzialnością jest wellbeing?

 • paneliści: Wojciech Eichelberger, Tomasz Kryszczyński, Dariusz Stasik,
 • moderator: Barbara Wawrzynek

16.15 – 16.20 Podsumowanie i zamknięcie seminariumWażne informacje dotyczące uczestnictwa:


1) Wiemy od Was, iż często tematami naszych spotkań interesuje się w Waszych organizacjach większa grupa osób. Bardzo nas to cieszy. Chcemy jednak umożliwić udział wielu organizacjom, a tym samym wielu perspektywom. Dlatego prosimy Was o wyrozumiałość – w czasie zapisów pierwszeństwo dajemy różnorodności. Oznacza to, że jeśli z Waszej firmy w seminarium chciałoby uczestniczyć więcej osób niż dwie – prosimy, skontaktujcie się z nami wcześniej. Na pewno znajdziemy rozwiązanie, ale też upewnimy się, czy nie blokujemy miejsca innym organizacjom i innym perspektywom. Wiemy też, że nie zawsze każdy ma wiedzę o tym, czy ktoś z Waszej organizacji już się zgłosił. W takiej sytuacji pozwolimy sobie skontaktować się z Wami na podane maile i ustalimy, jak dalej możemy działać. Dziękujemy za zrozumienie.

2) Seminarium kierowane jest do reprezentantów biznesu i administracji, mających wpływ na politykę zarządzania w swoich firmach oraz do przedstawicieli uczelni, zajmujących się naukowo tematyką różnorodności i zarządzania. Nasze seminaria celowo nie są dedykowane firmom szkoleniowym czy doradczym. Wybaczcie – kluczowe dla nas jest zapewnienie uczestnikom komfortu dyskusji i unikanie działań sprzedażowych w czasie spotkania. To nasz wyróżnik. Firmy szkoleniowe i doradcze zapraszamy do udziału w dekowanym im wydarzeniach.
Drodzy uczestnicy. Nasza wydarzenie jest bezpłatne, jednak warunkiem udziału jest pozostawianie swojego adresu e-mail, który umożliwi nam z Wami kontakt w przyszłości. Nie udostępnimy go innym podmiotom, nie będziemy wysyłać reklam i spamu. Będziemy jedynie wysyłać nasz newsletter.


Dlatego też dopisanie się do listy uczestników traktujemy jako zgodę na przetwarzanie danych osobowych zbieranych na potrzeby organizacji konferencji oraz na potrzeby przesyłania newslettera Diversity Hub, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo ich poprawiania.


ENG:

We decided to devote the 6 th Diversity Hub seminar to the needs of an individual at workplace. While preparing the programme of the conference, it occurred to us that key paths in this area lead to the topic of wellbeing. Yet, not in the narrow understanding of the term - understood as benefits, but encompassing everything that is important to us; which makes us stop feeling as the cog in the huge machine, which gives us energy, allows us to get engaged and develop.

Hence, we would like to invite you to take part in this exceptional discussion on things we miss at work; to the discussion on needs, which are sometimes fulfilled and sometimes not; to the discussion on each individual’s values at work and on possibilities of reconciling individual needs with the needs of the organisation.Special quest:

wojciech-eichelberger__foto

(fot. Łukasz Król)


Programme:

11:30 – 12:00 Registration of participants, morning coffee

12:00 – 12:20 Seminar opening

 • -dr Anna Zaroda-Dąbrowska and dr Tomasz Dąbrowski (Diversity Hub)
 • A welcome speech on behalf of the partner – U.S. Consulate General Krakow

12:20 – 13:00 Inspiration session (speech and question-and-answer session).

 • How to be able to do more, better, longer – and at lower cost Wojciech Eichelberger.

13:00 – 13:40 Best practices session (speech and question-and-answer session).

 • Human Being + Business Being = The Art of Wellbeing. Experiences shared by International Paper - Sylwia Miszke and Barbara Wawrzynek (Learning & Development Coordinator, Organizational Wellbeing Promoter
 • Aon Wellbeing as a key element of building the engagement of the staff- Dariusz Pastuła (Dyrektor Personalny, Aon)

13:40 – 14:00 Coffee break

14:00 – 15:00 Workshops sessions (parallel sessions)

 • Introduction to mindfulness (Tomasz Kryszczyński)
 • Safe and healthy level of authenticity at work (dr Małgorzata Wypych)
 • Ego Management and Organizational Wellbeing (Sylwia Miszke, Barbara Wawrzynek)
 • (worshop in English)When culture in me meets culture in you - cultural identity and intercultural encounters/diversity (Klaudia Fryc-Mallick)

15:00 – 15:15 Coffee break

15:15 – 16:15 Expert panel and open discussion.

Who is responsible for well being?

 • panellists: Wojciech Eichelberger, Jolanta Gantkowska (Alexander Mann Solutions), Tomasz Kryszczyński
 • moderator: Barbara Wawrzynek

16:15 – 16:20 Seminar sum-up and closing

Date and Time

Location

Forty Kleparz. Klub muzyczny

Kamienna 2

30-001 Kraków

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved