Well - Being Lifestyle Workshop
€37.20
Well - Being Lifestyle Workshop

Well - Being Lifestyle Workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Njetwork Inn

Isokatu 56

2nd floor

90100 Oulu

Finland

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Hyvinvointi workshop

Tule mukaan oppimaan, kuinka voit parantaa ja lisätä hyvinvointiasi. Apunasi ovat alan asiantuntijat.

Tämä hyvinvointi workshop on suunniteltu niille, jotka haluavat parantaa elämänlaatuaan. Workshopin isännöi Njetoworking (Socializing Friday) yhteistyössä Haipakan, Mentor in Mind ja 1Step kanssa. Vierailevat asiantuntijat, edellä mainituista yhteistyöyrityksistä, esittelevät useita menetelmiä tai tekniikoita, jotka auttavat sinua parempaan hyvinvointiin. Urheilu ja liikunta, mindfulness, NLP ja hypnoosi ovat heidän osaamisalueitaan.

Workshop kestää noin 2 tuntia ja 2/3 siitä on suomeksi ja 1/3 englanniksi.

Haipakan Alaselkäkivun riskitesti on luotu tutkimustyönä, jossa haluttiin selvittää alaselkäkivun indikaattoreita työyhteisöissä. Työhyvinvointiin vaikuttaa monia eri tekijöitä, niin fyysisiä, psyykkisiä kuin sosiaalisiakin. Alaselkäkivut ovat yksi yleisimmistä fyysisistä uhkatekijöistä työkyvylle. Ne aiheuttavat myös eniten sairauspoissaoloja. Alaselkäkipujen syntymisen taustalta voidaan löytää monia eri riskitekijöitä. Niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa tehokkaasti muun muassa liikunnan avulla. Aktiivinen ja terveellinen elämäntapa auttaa tuki- ja liikuntaelimistöä pysymään kunnossa. Myös psyykkisellä terveydellä sekä työn fyysisillä ja psykososiaalisilla tekijöillä on tutkitusti vaikutusta alaselkäkipujen syntyyn. http://bit.ly/2fYaQUX

HAIPAKKA OY

”Liikutamme sinua nyt, jotta sinä voit hyvin tulevaisuudessa. ”

Haipakan avulla pysähdyt hetkeksi tarkastelemaan omia elämäntapojasi. Havahdut huomaamaan, että tekosi ja tapasi toimia vaikuttavat suurelta osin hyvinvointiisi. Opit ymmärtämään omaa kehoasi ja huomaat, millainen toiminta saa sinut voimaan pahoin ja millainen taas hyvin. Valmennuksissamme pääset kokeilemaan erilaisia asentoja, liikkeitä, liikuntalajeja, rentoutumiskeinoja, hengittämistä, luovuttamista, aktivoitumista ja tapaa olla. Näiden keinojen joukosta löydät itsellesi parhaiten toimivat tavat rakentaa itsellesi parempaa oloa joka päivä.

Anu Perälä, CEO Haipakka Oy

mentor in mind

” Elämäntaitoja, sosiaalista älykkyyttä ja hyvinvointia.”

Mentor in Mind valmennuksissa perehdyt todenteolla syvemmin omaan itseesi sekä ihmismielen, vuorovaikutuksen ja muutoksen maailmaan. Olemme erikoistuneet ratkaisukeskeisiin, mindfulness, NLP ja NVC menetelmiin sekä kehonkieleen. Valmennuksissamme saat itsellesi toimivia käytännön työkaluja, jotka todella parantavat elämänlaatuasi ja auttavat sinua menestymään.

Petri Kassinen on kouluttautunut ratkaisukeskeinen ammattivalmentaja, kehittäjä ja työnohjaaja sekä sertifioitunut NLP-kouluttajaksi itse NLP kehittäjän Dr. Richard Bandlerin valmennuksessa.

1Step Training

Hypnos, kreikkalaisen taruston unen jumala, poika jolla on siivet ja pitelee kämmenellään unikon kukan siemeniä. Nimi, Hypnos, tarkoittaa unta. Hypnoosi sana tulee juuri tästä ja kuvaa tietynlaista syventynyttä mielen tilaa, johon hypnotisoija ohjaa henkilön.

Koulutettu ja kokenut hypnoosi valmentaja, Jan Schmidt 1Step Training yrityksestä, auttaa sinua omalla polullasi parempaan hyvinvointiin ja taklaamaan erilaisia elämän haasteita.Come and learn how to improve your Well-Being

Come and learn how to improve your Well Being and get help from experts at the Well Being workshop.

Hosted by Njetworking (Socializing Friday) in a joint venture with Haipakka, Mentor In Mind and 1Step a workshop has been created to help you improve your life style and Well Being. Experts from the above named companies will introduce several methods or techniques with which you can help yourself to a better Well Being. Their expertises are in the fields of sports and physical exercising, Mindfulness and NLP and hypnosis techniques.

The workshop will last about 2 hours and will be held in 2/3 parts Finnish and 1/3 English.

Link for Self-Assessment survey from Haipakka: http://bit.ly/2fYaQUX

HAIPAKKA OY

Have a look at your lifestyle choices with Haipakka’s help. You might have noticed that what you do and how you act have an influence on your wellbeing. Learn to understand your own body and realize which kind of action let you feel bad and which make you feel good. In our coaching you can test different positions, movements, exercises, relaxing methods, breathing, letting go, activating and better posture. By testing these methods you will find the best ways to make yourself feel better every day.

Anu Perälä, CEO Haipakka Oy

mentor in mind

” Life skills, social intelligence and well-being.”

With Mentor in Mind trainings you can in earnest explore yourself more deeply as well as your human mind, interaction and change the world. We specialize in the core solution, mindfulness, NVC and NLP techniques as well as body language. Coaching can give you practical tools for you to use, which really improve the quality of life and help you succeed.

Petri Kassinen

Licensed Trainer of NLP®

1Step Training

In Greek mythology the god Hypnos is a winged boy who is holding the poppy flower seed pods in his hand. His name means sleep.

This is the reason why we nowadays use the word hypnosis to describe the state of mind a person will be in when working with this technique.

As a trained and experienced hypnosis coach Jan Schmidt from 1Step Training can assist you on your path to improving your wellbeing and help you tackle life challenges you want to overcome.

Share with friends

Date and Time

Location

Njetwork Inn

Isokatu 56

2nd floor

90100 Oulu

Finland

View Map

Save This Event

Event Saved