Sales Ended

Webinar - Hur kan kommuner dra nytta av modern informationsdelning?

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Skype - inloggningsdetaljer kommer närmare eventet

Sweden

Event description

Description

Den svenska befolkningen har börjat få en bra smak för vad digitalisering kan erbjuda dem som medborgare och invånare i en kommun. Från e-hälsa till ansökan om förskola och mobilappar för såväl invånare som anställda, har behovet av smart och smidig informationsdelning blivit allt viktigare. Här kan man både spara pengar och skapa konkurrensfördelar och bidra till ett mer välfungerande samhälle.


Microsoft presenterar tillsammans med sin främsta partner inom systemintegration hur man kan bygga
upp en plattform för att smidigt kommunicera såväl internt som externt. Hur kan man med hybrida teknologier erbjuda verksamheten möjligheter till såväl effektivisering som helt nya tjänster och kommunikationsvägar?


AGENDA

Microsoft och Sveriges kommuner - digitaliseringsresan

Hur bidrar Microsoft till Sveriges kommuners framgång och utveckling? Vilka utmaningar löser man tillsammans och vilka trender ser man på horisonten?

Talare: Nina Rapp, Account Manager - Puclic Sector, Microsoft

Modern informationsdelning

Hur kan kommunerna tackla kraven på att effektivisera informationsutbyte mellan interna system samtidigt som man ska koppla upp sig mot molntjänster, externa system och erbjuda sina medborgare smarta e-tjänster?

Talare: Richard Hallgren, CTO, iBiz Solutions


Fallstudie - Regional tjänsteplattform

Ett av Sveriges medelstora Landsting har utvecklat en modern lösning för att erbjuda regionala tjänster inom e-hälsa och samtidigt kommunicera med och integrera mot Ineras Nationella Tjänsteplattform. Se hur denna regionala tjänsteplattform är uppbyggd och vilka effektvinster som skapats

Talare: Richard Hallgren, CTO, iBiz Solutions

Frågor samt summering


Representanter för Microsoft och iBiz solutions kommer att finnas tillgängliga efter mötet för eventuella individuella frågor och dialog.

Vi ser fram emot att höras och ses (digitalt)!

Date and Time

Location

Skype - inloggningsdetaljer kommer närmare eventet

Sweden

Save This Event

Event Saved