Sales Ended

WarmUp to MIT Enterprise Forum Poland w Gdańsku

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

O4 Coworking

al. Grunwaldzka 472B

80309 Gdańsk

Poland

View Map

Event description

Description

Chcesz poczuć atmosferę akceleracji MIT Enterprise Forum Poland? Zapraszamy na WarmUp to MIT EF Poland w Gdańsku!

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W WYDARZENIU, ZAREJESTRUJ SIĘ!

Gdzie: O4 Coworking, ul. Grunwaldzka 472B
Kiedy:
23.02.2018

Agenda:

10:00 - 10:30 Rejestracja
10:30 - 10:50 Wprowadzenie do wydarzenia (MIT Enterprise Forum Poland)
10:50 - 11:00 Przedstawienie uczestników: 1-minutowe pitche
11:00 - 13:30 Warsztat POZNAJ SWOJEGO „UŻYTKOWNIKA” (MIT EF Poland).
Wybrane kroki wg modelu przedsiębiorczości zdyscyplinowanej prof. Billa Aulett’a z MIT
13:30 - 14:20 Lunch / pizza
14:20 - 15:20 Wsparcie ze strony Partnerów w trakcie akceleracji.
Prezentacje Partnera ścieżki Zdrowie
15:20 - 16:00 Zweryfikuj swoje założenia biznesowe! Praca z mentorami
16:00 - 16:15 Podsumowanie & next steps – jak aplikować do programu akceleracji

Eksperci - Grupa Adamed

Marcin Szczeciński – kierownik ds. inwestycji kapitałowych, Grupa Adamed

Marcin Szczeciński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Studiował także na Uniwersytecie Utrechckim. Od ponad dekady związany z branżą farmaceutyczną. Współtworzył portfolio projektów z obszaru drug discovery Grupy Adamed i strategię tego pionu. Blisko współpracował z naukowcami zarówno w ramach projektów B+R dotyczących leków oryginalnych, jak i generycznych, poznając ich specyfikę, uwarunkowania regulacyjne oraz zagadnienia dotyczące ochrony praw wyłącznych. Pozyskiwał zewnętrzne finansowanie dla tych przedsięwzięć. Najpierw wspierał, a następnie odpowiadał za komercjalizację kandydatów na leki Grupy, pracując z klientami z big, mid i Japan pharma. W 2015 roku dołączył do obszaru inwestycji kapitałowych Grupy Adamed. Wierzy, że w Polsce możliwe są przełomowe innowacje w sektorze life science. Koordynuje zaangażowanie Grupy w program MITEF Poland i współpracę ze startupami.

Agnieszka Cieplucha - ekspert

Agnieszka Cieplucha

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Umową o pracę oraz pasją związana z obszarem Badań i Rozwoju Grupy Adamed. W zespole Formulacji i Technologii odpowiada za projektowanie kompozycji postaci stałych oraz procesów wytwarzania monoleków i produktów złożonych zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Rozwija i optymalizuje projekty w obszarze B+R oraz wdraża produkty do obszaru docelowego wytwarzania GMP. Implementuje nowe technologie, ocenia stabilność leków, definiuje rozwiązania będące przedmiotem zgłoszeń patentowych, opracowuje dokumentację do celów rejestracji. Dodatkowo uczestniczy w projektach interdyscyplinarnych Grupy oraz współpracuje z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi. Liczne wyzwania zawodowe i wysoko postawione cele skutecznie motywują ją do działania.

Dr inż. Radosław Kwapiszewski – naukowiec, kierownik projektów R&D

Radosłąw Kwapiszewski

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora w dziedzinie biotechnologii uzyskał w ramach programu Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Studiował także na Uniwersytecie Farmaceutycznym w Groningen, w Holandii, oraz na Uniwersytecie Technicznym w Danii. Jest laureatem wielu prestiżowych stypendiów naukowych, w tym: stypendium START od FNP (dwukrotnie) i stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (jako student i jako doktorant). Z Grupą Adamed związany od roku 2014. Rozpoczynał jako naukowiec w obszarze Drug Discovery, gdzie po roku objął funkcję kierownika projektu Biocon finansowanego w ramach programu Innomed (NCBiR), a następnie awansował na stanowisko starszego naukowca. Jego aktywności skupiają się wokół rozwoju leków biologicznych ukierunkowanych molekularnie. Czynnie wspiera obszar inwestycji kapitałowych Grupy Adamed w ewaluacji projektów i start-upów z obszaru life science.

WarmUp ścieżki Zdrowie to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest przybliżenie startupom kulis programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland oraz przekazanie wszelkich istotnych informacji związanych z aplikowaniem do 4. edycji. Na spotkaniu poznasz nas, naszych mentorów, a także przedstawicieli Grupy Adamed – Partnera ścieżki Zdrowie. Podczas spotkania zostaną przekazane też szczegółowe informacje na temat aplikowania i akceleracji w Ścieżce Ogólnej programu MIT Enterprise Forum Poland.

WarmUp to MIT Enterprise Forum Poland jest też unikalną okazją do udziału w warsztatach realizowanych w metodologii 24 kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej prof. Billa Aulett’a z MIT oraz konsultacji z naszymi ekspertami. To także szansa na networking z zespołem MIT Enterprise Forum Poland, innymi zespołami uczestniczącymi w wydarzeniu, a także przedstawicielami Grupy Adamed odpowiedzialnymi za wdrażanie innowacji i współpracę ze startupami technologicznymi.

Biorąc udział w spotkaniu, zwiększasz szanse swojego startupu na zakwalifikowanie się do 4. edycji programu.

Date and Time

Location

O4 Coworking

al. Grunwaldzka 472B

80309 Gdańsk

Poland

View Map

Save This Event

Event Saved