Wales: Take Drugs Seriously

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Drugs can be dangerous. But does banning them cause more harm than good? Come along to learn about the impact of drugs in Ceredigion and Carmarthenshire and whether legal regulation could better protect our communities and families.

Join the discussion about what a new approach to drugs could mean for our region, for your family and your environment. All meetings have the support of local MPs who will be in attendance.

Fri 13th Sep, 7.00-9.00pm. St Peter’s Civic Hall, Nott Square, Carmarthen, SA31 1BA.

Fri 4th Oct, 7.00-9.00pm. Holy Trinity Church Community Hall, Newcastle Emlyn, SA38 9BX.

Fri 11th Oct, 7.00-9.00pm. The Guild Hall, Cardigan, SA43 1JL.


SPEAKERS INCLUDE:

Neil Woods: Law Enforcement Action Partnership (ex undercover Police Officer working with
Drug Gangs).

Rob Barker Williams: Training Coordinator, Barod. Expert on Overdose Prevention Centres.

Judith Yates: GP Board member of International Doctors for Healthier Drug Policies.

Jane Slater: Deputy CEO of Transform Drug Policy Foundation and Campaign Manager of Anyone's Child.

You will also hear from bereaved family members and local politicians including Simon Hart MP, Jonathan Edwards MP and Ben Lake MP.

This will be followed by a question and answer discussion.


Find out more about Anyone's Child: Families for Safer Drug Control

This is a free charity event but donations will be gratefully recieved. Refreshments will be provided.


CYMRU:
CALLIWCH DROS GYFFURIAU.

Gall cyffuriau fod yn beryglus. Ond a yw eu gwahardd yn gwneud fwy o ddrwg nag o les?
Dewch i ddysgu mwy am effaith cyffuriau yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin, ac i drafod a
fyddai rheoleiddio cyfreithiol yn amddiffyn ein cymunedau a’n teuluoedd yn well.

Nos Wener 13 Medi, 7.00-9.00yh. Neuadd Ddinesig San Pedr, Sgwâr Nott, Caerfyrddin.
Nos Wener 4 Hydref, 7.00-9.00yh. Neuadd Gymunedol Eglwys y Drindod Sanctaidd, Castell
Newydd Emlyn.
Nos Wener 11 Hydref, 7.00-9.00yh. Neuadd y Dref, Aberteifi.

Siaradwyr yn cynnwys:
Neil Woods.
Partneriaeth Camau Gweithredu’r Gyfraith (cyn-swyddog heddlu cudd yn gweithio gyda
Gangiau Cyffuriau).
Judith Yates.
Meddyg Teulu sy’n aelod o’r Bwrdd Rhyngwladol ar Bolisïau Cyffuriau Iachach
Rob Barker Williams.
Cydlynydd Hyfforddiant, Barod. Arbenigwr ar Ganolfannau Atal Gorddos.
Jane Slater.
Dirprwy Brif Weithredwr Transform Drug Policy Foundation a Rheolwr Ymgyrch Anyone’s
Child.

Byddwch hefyd yn clywed gan aelodau o deuluoedd lleol mewn galar a gwleidyddion lleol yn cynnwys Simon Hart AS, Jonathan Edwards AS, a Ben Lake AS.
Ymunwch â’r drafodaeth ynghylch beth allai agwedd newydd tuag at gyffuriau olygu i’ch cymuned, i’ch teulu a’ch hamgylchfyd.
Darperir lluniaeth.


I sicrhau eich lle a thocyn am ddim, ewch i:
www.bit.ly/ACWales


Date and Time

Location

Wales

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved