Free

Vrouwen in de Politiek

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Studio/K

62 Timorplein

1094 CC Amsterdam

Netherlands

View Map

Event description

Description

Workshop Language: Dutch

Room: SK4

Vrouwen in de politiek (Nederlands) 


Recent is er veel aandacht voor ongelijke representatie in de politiek en in het bedrijfsleven. Nederland heeft opmerkelijk weinig vrouwelijke politieke leiders. En nog steeds blijft het aandeel van vrouwen op topposities laag. Daarnaast bevat het huidige regeerakkoord bijna geen beleid over vrouwenemancipatie en hebben meestal mannen het voor het zeggen als het gaat om vrouwenzaken. Hoe lossen we het tekort aan vrouwen in de politiek op? En hoe zorgen we ervoor dat vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen? Met de opkomende gemeenteraadsverkiezingen, gaan wij met vrouwelijke kandidaat raadsleden van diverse politieke partijen in gesprek over vrouwen in de politiek en emancipatie.

Women in politics (English)

Recently there has been a lot of news concerning unequal representation of women in politics and business. The Netherlands has a remarkably low number of female political leaders. The number of women in top functions remains low too. In addition, the current coalition-agreement has almost no policy on women emancipation and usually men have the last word when it comes to policies concerning women issues. How do we solve the shortage of women in politics? And how do we ensure that women get equal opportunities as men? With the upcoming municipality elections, during this event, we will discuss topics like representation, equality and emancipation with female candidates of various political parties.

Share with friends

Date and Time

Location

Studio/K

62 Timorplein

1094 CC Amsterdam

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved