Viktor Pedersen: On Interdimensional Beings (kl 18)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kunstnernes Hus

17 Wergelandsveien

0167 Majorstuen

Norway

View Map

Event description
Delta på en performativ forelesning om relasjonen mellom mennesker og overnaturlige vesener.

About this Event

On Interdimensional Beings er en performativ forelesning om relasjonen mellom mennesker og overnaturlige vesener. Samhain, 31. oktober, er dagen da grensen mellom vår verden og de andre dimensjonene er tynnest. Til denne dagen påkaller Høstutstillingen Akin, et interdimensjonalt vesen som stiger gjennom virkelighetens slør for å holde foredrag på Kunstnernes Hus. I foredraget vil publikum få kjennskap til en rekke interdimensjonale vesener, samt høre om våre unike møter som strekker seg fra forhistorisk tid fram til i dag. Med foredraget ønsker Akin å rette søkelys på hvordan den samfunnsmessige utviklingen påvirker relasjonen til det overnaturlige. Akin undersøker rollen de interdimensjonale vesenene spiller i møte med våre felles økologiske utfordringer.

Sminkør: Matilde Midttveit

Med et luktlandskap laget av Simon Daniel Tegnander Wenzel.

Det blir benyttet strobelys under performancen.

Arrangementet er på Engelsk og varer i ca 30 min.

Grunnet smittevern er setereservasjon nødvendig og antall deltagere begrenset til 30 personer i Kunstnernes hus Kino. To forestillinger kl 18.00 og kl 19.00.

//

On Interdimensional Beings is a performative lecture on the relationship between humans and supernatural beings. Samhain, October 31, is the day when the boundary between our world and the other dimensions is thinnest. On this day, Høstutstillingen summons Akin, an interdimensional creature that steps through the veil of our reality to give a lecture at Kunstnernes Hus. In the lecture, the audience will get to know a number of interdimensional beings, as well as hear about our unique encounters that stretch from prehistoric times to the present day. With the lecture, Akin wants to shed light on how social development affects the relationship to the supernatural. He also examines the role interdimensional beings play in our common ecological challenges.

Make up artist: Matilde Midttveit

Featuring a scentscape created by Simon Daniel Tegnander Wenzel.

There will be used strobelights during the performance.

The event is in English and lasts approximately 30 min.

Due to infection tracking please make one seat reservation per person in order to attend . The number of participants is limited to 30 people in the cinema at Kunstnernes hus. There will be two performances at 6pm and 7pm.

Share with friends

Date and Time

Location

Kunstnernes Hus

17 Wergelandsveien

0167 Majorstuen

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved