VIII Kongres Kobiet w Brukseli/8-й Жіночий Конгрес у Брюсселі

Actions Panel

Ticket sales end soon

VIII Kongres Kobiet w Brukseli/8-й Жіночий Конгрес у Брюсселі

VIII Kongres Kobiet w Brukseli - FEMINISTYCZNA UKRAINA: nowe geopolityczne siostrzaństwo

When and where

Date and time

Location

KANAL–Centre Pompidou K1 (Temporary venue) 1 Avenue du port 1000 Bruxelles Belgium

Map and directions

How to get there

About this event

  • 10 hours
  • Mobile eTicket

English below | Україньською нижче

Zapraszamy na VIII Kongres Kobiet w Brukseli - 'FEMINISTYCZNA UKRAINA: nowe geopolityczne siostrzaństwo'. Kongres odbędzie się 3 grudnia w KANAL - Centre Pompidou w Brukseli.

VIII edycja Kongresu będzie przestrzenią do spotkania z uznanymi polityczkami, intelektualistkami, naukowczyniami, artystkami, a przede wszystkim z inspirującymi siostrami z Ukrainy, które w ostatnim roku pokazały nam zupełnie nowy wymiar walki o prawa człowieka i prawa kobiet, nową głębię słowa 'odwaga', nowe znaczenie walki o wartości i siłę siostrzaństwa ponad granicami.

Kongres to cztery panele dyskusyjne, warsztaty, jarmark, księgarnia i Cafe Forum. Zaczynamy od godziny 10.00.

Program: http://www.kongreskobiet.be/Blog/programme-le-programme-program/

Do zobaczenia!

Elles sans Frontières

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ласкаво просимо на 8-й Жіночий Конгрес у Брюсселі – «ФЕМІНІСТИЧНА УКРАЇНА: нове геополітичне сестринство», який відбудеться 3 грудня 2022 року в KANAL – Центр Помпіду в Брюсселі.

Конгрес стане місцем для зустрічі з високопоставленими гостями – політиками, інтелектуалами, науковцями, митцями та, передусім, надихаючими сестрами з України, які протягом минулого року показали нам абсолютно новий вимір боротьби за права людини та жінок, нову глибину слова «мужність», нове значення боротьби за цінності та силу сестринства через кордони.

Конгрес включає чотири панельні дискусії, воркшопи, ярмарок, книгарню та Café Forum. Починаємо о 10.00.

Програма: http://www.kongreskobiet.be/Blog/programme-le-programme-program/

Побачимося!

Elles sans Frontières

----------------------------------------------------------------------------------------------------

We invite you to the 8th Women's Congress in Brussels - 'FEMINIST UKRAINE: the new geopolitical sisterhood'. The Congress will take place on December 3 at KANAL - Centre Pompidou in Brussels.

The 8th edition of the Congress will be a space to meet with renowned politicians, intellectuals, scientists, artists and, above all, our inspiring sisters from Ukraine, who in the last year have shown us a whole new dimension of the struggle for human, women's rights, a new deep meaning of the word 'courage' and the struggle for values as well as the strength of sisterhood across borders.

The congress includes four panel discussions, workshops, a fair, a bookstore and Cafe Forum. It starts at 10 am.

Programme: http://www.kongreskobiet.be/Blog/programme-le-programme-program/

See you there!

Elles sans Frontières

VIII Kongres Kobiet w Brukseli/8-й Жіночий Конгрес у Брюсселі image
VIII Kongres Kobiet w Brukseli/8-й Жіночий Конгрес у Брюсселі image
VIII Kongres Kobiet w Brukseli/8-й Жіночий Конгрес у Брюсселі image
Ticket sales end soon