Free

Vervolgafspraak - Zeewier - Workshop plantaardige biomassa uit zee

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Provincie Noord-Holland locatie Houtplein

33 Houtplein

2012 DE Haarlem

Netherlands

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Beste Zeewiergeintresseerde.

Iets meer dan een maand geleden heb ik contact met u opgenomen over een workshop die gehouden zou worden naar aanleiding van het onderzoek dat gaande is over de (economische) kansen van zeewier binnen de provincie Noord-Holland. Ik wil u hierbij graag op de hoogte stellen van de nieuwe datum van deze workshop en u bij deze opnieuw van harte uitnodigen. Zoals u ondertussen weet zijn er het afgelopen jaar meerdere gesprekken gevoerd in het kader van een onderzoek naar de kansen van zeewier.

U heeft meegeholpen aan dit onderzoek óf uw interesse in dit onderzoek uitgesproken, dank u wel daarvoor. Tijdens deze gesprekken hebben wij aangegeven dat wij hier , in de vorm van een workshop, een vervolg op zouden geven. De input die door u gegeven wordt tijdens deze workshop gaat gebruikt worden in het vervolg van dit onderzoek. Hoe meer input wij van u krijgen tijdens deze workshop hoe scherper wij de kansen van zeewier in beeld kunnen brengen. Om die reden is het belangrijk dat een zo divers mogelijke groep deelnemers bereikt wordt. Daarom wil ik u vragen om 14 december 2017 te blokkeren in uw agenda en via bijgevoegde link uw aanwezigheid door te geven.

Tijdens deze workshop zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen.

  • Presenteren doelstellingen provincie Noord Holland
  • Presenteren van de geïdentificeerde waardeketens
    • Verbinden partijen binnen dezelfde waardeketens
    • Economische kansen verdieping samenwerking
  • Wnttk

Nadere informatie over de workshop volgt. De workshop vindt plaats op het provinciehuis in Haarlem op het houtplein 33 en zal vermoedelijk 10:00 tot 16:00 inclusief lunch en aansluitende netwerkborrel.

Ik wil u namens de organiserende partijen (ECN / NIOZ / Imares) alvast bedanken voor uw tijd en uw aanwezigheid,

Voor verdere informatie over zeewier kunt u contact opnemen met Jaap van Hal, ECN (vanhal@ecn.nl).

Voor vragen over de dag zelf met Niek Hinsenveld, Provincie Noord-Holland (hinsenveldn@noord-holland.nl).

Met vriendelijke groet,

Niek Hinsenveld

Provincie Noord-Holland

Beleidsadviseur – Nieuwe Economie & Innovatie

Telefoon: 06- 3199 9003

e-mail: hinsenveldn@noord-holland.nl

Share with friends

Date and Time

Location

Provincie Noord-Holland locatie Houtplein

33 Houtplein

2012 DE Haarlem

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved