Sales Ended

Verneombod oppfriskingskurs - Sogndal

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stamina Helse, Campus Helse Fosshaugane

Trollvegen 26

6856 Sogndal

Norway

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Du er nå påmeldt kurset! Tips og del gjerne arrangementet med andre du tenker dette kan være nyttig for. Ved avmelding seinare enn 14 dagar før arrangementet belastast 50 % av kursavgifta. Ved avmelding seinare enn 7 dagar før arrangementet belastast full kursavgift. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet som skuldast forhold utanfor vår kontroll. For kunder med avtale med Stamina vil dette komme som tilleggsfaktura og ikke abbonement med mindre annet avtales spesielt for dette kurset.
Event description

DescriptionVERNEOMBODSSAMLING

Stamina inviterer til oppfriskningskurs i sentrale HMS-tema. Anten du er verneombod, AMUmedlem

eller leiar, vil oppfriskningskurset gi deg den kunnskapen du treng for å vere oppdatert

og trygg i rolla di. Kurset gjev deg ei oppfrisking av dei viktigaste elementa frå grunnopplæringa,

i tillegg til ny oppdatert informasjon om dei siste endringane i arbeidsmiljølova. Kurset legg opp til

dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakarane sine efaringar.


STAD: Stamina Helse, Hafstadvegen 36, Førde

TID: Torsdag 27.04.2017 Kl 13-16

PRIS: Kundar: 1490,- Andre: 1990,-

KURSHALDAR: Anne Sigrid Harjo

Date and Time

Location

Stamina Helse, Campus Helse Fosshaugane

Trollvegen 26

6856 Sogndal

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved