$0 – $10

Verica Trstenjak, Ph.D.: Omejitve človekovih pravic v času koronakrize

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
Korona kriza je posegla na številna področja. Katere pravice in kdaj v državah članicah EU veljajo? Kdaj in zakaj se lahko omejijo?

About this Event

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) in Slovensko Društvo za Evropsko Pravo (SDEP) organizirata novo predavanje v okviru ASEF Speaker Series. Predavala bo Verica Trstenjak, Ph.D. pod naslovom "Omejitve temeljnih človekovih pravic v času korona krize z vidika prava EU".

Prosimo, da se za predavanje prijavite do 3. decembra do 18. ure. Vsem prijavljenim bomo poslali Zoom povezavo na email naslov.

O PREDAVATELJICI

Verica Trstenjak, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica za evropsko pravo, predava na Univerzi v Ljubljani, Sigmud Freud Univerzi Dunaj ter na LLM programu na Univerzi Dunaj. V Sloveniji je bila med drugim zaposlena na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, nazadnje kot državna sekretarka. Leta 2004 je bila imenovana za sodnico na Splošnem sodišču EU in nato je bila v letih 2006 do 2012 generalna pravobranilka na Sodišču EU v Luksemburgu. Je članica vodstva stevilnih evropskih in mednarodnih zdruzenj ter raziskovalnih inštitucij (npr. Max Planck Institute Luxembourg), kot gostujoca profesorica je predavala v večini drzav EU, pa tudi v Sydneju, Montrealu, Los Angelesu, New Yorku, San Franciscu, Singapurju, Tokio, Seoul, Kazagstanu in drugod. Objavila je več knjig s področja evropskega in civilnega prava ter več kot 300 člankov, večino v tujini. Od leta 2017 je član management board in executive board na EU Agenciji za temeljne pravice na Dunaju. V letu 2020 je prejela avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. reda.

TEMA PREDAVANJA

V letu 2020 je svet presenetila t.i. korona kriza, ki je posegla na številna področja. Države so sprejemale posebne ukrepe, ki so v nekaterih primerih omejevali tudi človekove/temeljne pravice. Glede tega je bistvenih več pravnih vprašanj. Katere pravice in kdaj v državah članicah sploh veljajo, kdaj jih je možno omejiti in pod kakšnimi pogoji? V praksi se je skoraj vedno nasproti temeljnim pravicam, ki se jih je vsaj delno omejevalo (npr. svoboda gibanja oziroma pravica do svobode, varstvo osebnih podatkov, omejitev svobode gospodarske pobude), pojavilo varovanje zdravje in pravica do življenja. V predavanju bodo predstavljene možne omejitve pravic, pomen sorazmernosti in presoja pravičnega ravnotežja v primeru trka več pravic z vidika prava EU, posebej glede na EU listino o temeljnih pravicah.

ASEF

ASEF povezuje znanstvenike in akademike po celem svetu. Več informacij najdete na: https://www.asef.net.

SDEP

SDEP je prostovoljno združenje pravnikov in drugih, ki se ukvarjajo z evropskim pravom in želijo aktivneje prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v teoriji in praksi. SDEP je od leta 2007 naprej član Mednarodnega združenja za evropsko pravo – FIDE (Fédération Internationale du Droit Européen).

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved