Vems bilder? Rätt och rättighet kring andras bilder.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Norrköpings stadsmuseum

2 Holmbrogränden

602 21 Nordantill

Sweden

View Map

Event description
Seminarium om kulturproduktion och upphovsrätt i utställningen ”Föräldralösa bilder” på Norrköpings Stadsmuseum.

About this Event

Medverkande: Merima Bruncevic (universitetslektor, GU) Konstantin Economou (universitetslektor, LiU) , Martin Fredriksson (forskningskoordinator, LiU),

Hur ska vi som arbetar med kulturproduktion som utställningar eller digitala medier hantera bilder där upphovsrätten är otydlig eller svår att bestämma? Bilder som finns i arkiv, eller hos privatpersoner och som vi vill välja ut att ta med i våra produktioner ägs ju faktiskt egentligen av fotografen själv och denna upphovsrätt gäller tills 70 år efter personens död. Men när bildens fotograf är anonym eller okänd, hur hanterar vi det?

Utställningen Föräldralösa bilder arbetar medvetet med denna problematik och vill diskutera frågan konkret. De bilder vi använder är köpta på loppisar och vi vet inget mer om dem än vad vi ser när vi betraktar dem. Hur har vi arbetat med dem och hur kan vi motivera detta – kan en besökare plötsligt se en bild som föreställer en nära släkting? Hur bemöter vi denna besökare? Samtidigt använder vi också digitalt sammansatta bilder skapade genom AI algoritmer som inte föreställer verkliga personer, men som ser ut att göra det – frågor om vems bilden är möter frågor om hur bilder manipuleras. Hur har vi behandlat detta i utställningen är ett ämne, men också frågor om rätt till kulturell produktion har lyfts både historiskt, i medier och kultur samt i juridiken tas upp i workshopen.

https://www.norrkopingsstadsmuseum.se/utstallning/foraldralosa-bilder/

Date and Time

Location

Norrköpings stadsmuseum

2 Holmbrogränden

602 21 Nordantill

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved