Free

VASC 2020 Tet Community Engagement Session

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

County Government Center

70 West Hedding Street

San Jose, CA 95110

View Map

Event description

Description

Santa Clara County Supervisors Cindy Chavez and Dave Cortese cordially invite you to celebrate the Lunar New Year with an exciting update about the Vietnamese American Service Center!

This will be a special session to receive an update from the Santa Clara County Board of Supervisors, Santa Clara County Facilities and Fleet Department, and Aedis Architects. More importantly, the session will provide the opportunity for the County to receive community feedback and input into the architectural design of the VASC.


February 7, 2020, 5:30-7:30pm
Santa Clara County Government Center
70 West Hedding St.
San Jose, CA 95110

The event will start in Board Chambers to provide the community with updates and will follow with celebrations in the lower level Cafeteria (including food, games, performances and more!).

To ensure that we will be able to accommodate all community members, we ask that you please RSVP by Friday, January 31, 2020.


**

Chương trình đón mừng Tết - Xuân Canh Tý 2020


Giám Sát Viên quận hạt Santa Clara County Cindy Chavez và Dave Cortese kính mời quý vị đón mừng Tết Nguyên Đán với một phiên họp tường trỉnh về những tin tức mới nhất về Trung Tâm Phục Vụ Người Mỹ Gốc Việt!


Phiên họp sẽ bắt đầu tại phòng họp của Hội Đồng Giám Sát (Board Chambers) và sau đó sẽ là phần tiệc mừng Tết dưới lầu một Cafeteria bao gồm thực phẩm, trò chơi, biểu diễn và nhiều tiết mục khác!


Ngày 07 tháng 2 năm 2020, 5:30 tối - 7:30 tối

Trung Tâm Chính Quyền quận hạt Santa Clara

70 West Hedding St.

San Jose, CA 95110


Xin quý vị vui lòng gọi giữ chổ (RSVP) trước thứ 6 ngày 31 tháng 1 năm 2020.

Share with friends

Date and Time

Location

County Government Center

70 West Hedding Street

San Jose, CA 95110

View Map

Save This Event

Event Saved