Free

Världsvattendagen 2018 – Naturbaserade vattentjänster

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Grand Hôtel 'Stockholm'

8 Södra Blasieholmshamnen

103 27 Norrmalm

Sweden

View Map

Event description

Description

Ekosystem är grunden för all mänsklig aktivitet och vatten spelar en central roll för deras funktioner. Vi är beroende av ekosystemen för fungerande växt- och djurliv, samt som grund för mänsklig utvecklig, hälsa och välmående. Vi står idag inför en osäker framtid där vattenbrist, översvämningar och vattenföroreningar kommer att spela en alltmer central roll, även här i Sverige. Vattenrelaterade ekosystemtjänster kommer att bli allt viktigare, men vilka är dessa tjänster egentligen? Vilka är hoten mot dem och vilka lösningar finns för att säkra dem?

Temat för årets Världsvattendag är ”Nature for Water” som handlar om hur vi kan använda naturen för att lösa vattenrelaterade problem, exempelvis våtmarker som översvämningsskydd och vattenrenare. Årets seminarie kommer att belysa vikten av vattenrelaterade ekosystemtjänster, samt utmaningar och lösningar för att behålla och främja dem.

Share with friends

Date and Time

Location

Grand Hôtel 'Stockholm'

8 Södra Blasieholmshamnen

103 27 Norrmalm

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved