€11.20 – €53.62

Van Slingelandtlezing: “Rol en verantwoordelijkheid van overheid bij een cy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

First Chamber of the States General

22 Binnenhof

2513 AA Den Haag

Netherlands

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) organiseert de jaarlijkse VanSlingelandtlezingop donderdag 31oktober om 15.00 uurde plenaire zaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal(Binnenhof 22) te Den Haag. Wij ontvangen u graag vanaf 14.30 uur.

De Van Slingelandt-lezing wordt jaarlijks verzorgd door een prominent denker en/of practitioner op het terrein van het openbaar bestuur:

“Rol en verantwoordelijkheid van overheid bij een cyberramp”

Door prof.dr. Corien Prins (WRR), met een coreferaat van Patricia Zorko (NCTV)

Van diverse kanten (waaronder NCTV in het Cybersecuritybeeld 2019) is de laatste tijd gewezen op het reële risico van een digitale ontwrichting. Inderdaad garanderen de belangrijke stappen die de afgelopen jaren zijn genomen op het terrein van cybersecurity geen 100% veiligheid. Maar wat feitelijk te doen als onze samenleving wordt geconfronteerd met een digitale ontwrichting? Wie blust de spreekwoordelijke ‘digitale brand’ en met welke bevoegdheden? Nu cyber verknoopt raakt met fysieke infrastructuren en het sociale weefsel van onze samenleving, is overheidsbeleid gericht op cybersecurity alleen niet voldoende. We hebben ons tevens voor te bereiden op de feitelijke omgang met een digitale ontwrichting. Dat legt de vraag op tafel welke verantwoordelijkheid de overheid in deze heeft en welke realistische maatregelen te nemen zijn.

Corien Prins (1961) is per 1 april 2017 benoemd tot voorzitter van de WRR. Als hoogleraar Recht en Informatisering is zij verbonden aan de Tilburg Law Schoolvan de Tilburg University. Tot 2008 was zij voorzitter van het Tilburg Institute of Law, Technology, and Society (TILT) en sinds 2009 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Prins is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de selectieadviescommissie parket Hoge Raad.

In aansluiting op haar lezing zal Patricia Zorko ,plaatsvervangend Nationaal Coordinator Terrorisme & Veiligheid (NCTV) en directeur Cyber Security bij de NCTV het co-referaat verzorgen.Daarna is er gelegenheid om de discussie met Corien Prins en Patricia Zorko aan te gaan.

Aansluitend om 16.30 uur zal de uitreiking van de Van de Spiegelprijs plaatsvinden, door de jury van de Van de Spiegelprijs.

Programma:

14.00 uur Ontvangst VB leden voor ALV
14.15 uur ALV (alleen voor VB leden)
14.30 uur Ontvangst deelnemers VSL en Van de Spiegelprijs uitreiking
15.00 uur Van Slingelandt-lezing en discussie
16.30 uur Uitreiking Van de Spiegelprijs door Michiel Herweijer
17.00 uur Afsluiting met een drankje/hapje

Deze lezing en discussie, alsmede de prijsuitreiking is gratis toegankelijk voor VB leden door een email te sturen naar Wilma Bosmans-Kruize, info@bestuurskunde.nl. Niet-leden betalen € 50,--, niet studentleden € 10,--. Aanmelden kan via de VB website: www.bestuurskunde.nl

Share with friends

Date and Time

Location

First Chamber of the States General

22 Binnenhof

2513 AA Den Haag

Netherlands

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved