Sales Ended

Úvod do japonské masáže Shiatsu / Intro to Shiatsu style Japanese massage

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Studio SaM Jóga a harmonie

Havlíčkova 761/15

301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Czechia

View Map

Event description

Description

[in ENGLISH below]

Úvod do japonské masáže „Shiatsu“ s Davidem Franklinem

Úterý 10:00 - 11:30
​3.4., 10.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5.

Cena: 1.500,- Kč

Sleva na 1.200,- Kč pro učitele jógy, tance, profesionálné herce, maséry, a držitele permanentky Shintaido ČR. Pár, co se přihlásí spolu, zaplatí diskontní cenu 2.400,- Kč.

Shiatsu (Jap.指圧, tj. doslova "tlak prstem") je japonský styl terapeutické masáže, která se provádí v oblečení, bez oleje, krému, i roztoku. V průbehu Shiatsu se používá tlaku palcem, prstem, dlaní a občas i loktem, čímž se zlepšuje cirkulace a hluboká relaxace. Hluboká relaxace má hodně prokázaných výhod, například

• snížení krevního tlaku
• zlepšení trávení
• zmírnění chonické bolesti
• zlepšení koncentrace a nálady
• zlepšení spaní
• povzbuzení sebedůvěry

(zdroj: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/relaxation-technique/art-20045368)

Shiatsu je postavené na antických principech tradiční čínské a japonské medicíny. Můžete se naučit účinné metody udržování zdraví bez nutnosti důkladného studování detailů Teorie pěti prvků, meridiánů a jejich funkcí, nebo stovek bodů akupunktury v lidském těle. Způsob učení se je intuitivní, praktický, a mající kořeny v praxi.

Učit se provádět masáž ve stylu Shiatsu nám přinese hodně dobrého. Mimo jiné se naučíme, jak zlepšit postavení kloubů, držení těla i dýchání, a jak najít správnou poloha těla, abychom účelně používali tlak efektivněji. Rovněž jako v Džudó, v Shiatsu chceme s co nejmenší snahou docílit co největší účinek. Běžná nepřesná představa je, že musíš mít silné ruce, abys dělal dobře masáž. V Shiatsu přizozená síla celého těla v harmonii způsobí příznivý učinek prováděné masáže. Proto také studium masáže zahrnuje celostní tělesná cvičení.

Co se naučíte v 6-ti týdenním kurzu:

• základy masáže: držení těla, dýchání, postavení kloubů, jak pohodlně usadit tělo klienta do dobré pozice
• cvik strečinku 12 meridiánů (něco jako jednoduchá japonská hatha jóga) jako příprava před masáží
• cviky posílení kyčlí a nohou z Shintaida ("šintajdó"), což je moderní japonský systém tréninku a zdravotní cvičení
• pár důležitých bodů akupresury k dennímu zdraví a sebemasáži
• jednoduchá sestava masáže (1. část) ramen, zad, nohou, a chodidel, která se dá opakovat s kamarády, s partnerem/kou, atd. - budou z toho mít velkou radost!

Formát hodiny:

• společná rozcvička, abychom byli připraveni k masáži
• ukázka metody, technik, pozice těla, mechanických podrobností
• cvičení masáže s partnerem/kou
• střídání rolí (být masírován)
• pár minut vysvětlení tradičních teorií činských/japonských medicín
• otázky, zpětná vazba

Co s sebou?

• pohodlné oblečení ke cvičení
• nakoleníky, jestli máte
• pití, sváča
• zápisník nebo papír, tužka k dělání si poznámek

Studijní materiály:

Poplatek kurzu zahrnuje cenu vytištěných materiálů, další zdroje jsou dostupné online. Budeme používat učebnici od Paula Lundberga (v češtině). Je mnoho stylů Shiatsu, tato učebnici se týká stejného stylu Shiatsu (podle p. Masunagyho), který se David učil. https://www.databazeknih.cz/knihy/nova-kniha-shiatsu-umenim-dotyku-ke-zdravi-a-vitalite-156368

Práce s ostatními účastníky:

I v případě, že jste se přihlásili spolu s kamarádem/kou, budeme střídat role a očekávejte, že budete masírovat každého účastníka kurzu a od každého budete masírováni.

+++ ••• +++ ••• +++

Introduction to Japanese massage Shiatsu

with David Franklin

Tuesdays 10:00 - 11:30 am
April 3rd, 10th, 17th & 24th and May 15th and 22nd

1500 CZK. Discount 1200 CZK for yoga and dance teachers, professional actors, masseurs/masseusses, and Shintaido Czech Republic subscribers. Couples who register together pay the discount price of 2400 CZK together.

Shiatsu (Jap.指圧, literally "finger pressure") is a Japanese style of therapeutic massage that is done fully clothed, using no oils or lotions. In Shiatsu we use precisely-applied pressure of the thumbs, fingers, palms and sometimes elbows to improve circulation and deep relaxation. Deep relaxation has many proven health benefits such as
* Lowering blood pressure
* Improving digestion
* Reducing chronic pain
* Improving concentration and mood
* Improving sleep
* Boosting confidence to handle problems

(from: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/relaxation-technique/art-20045368)

Shiatsu is based on the ancient principles of traditional Chinese and Japanese medicine, and you can learn effective health-maintenance techniques through Shiatsu without necessarily delving into the details of the Five Elements Theory, the meridians and their functions, or the hundreds of acupressure points on the human body. This way of learning is very intuitive and literally hands-on.

Learning to give a Shiatsu massage also has benefits. When you learn to give massage properly, you also become aware of how to improve your own alignment, posture, and breathing, and how to position yourself to apply pressure effectively. Much like Judo, Shiatsu is about using the minimum effort to achieve the greatest effect. One of the common misconceptions about massage is that you need to have strong hands. In Shiatsu, the natural strength of your whole body working harmoniously is what produces the beneficial effect of the massage. Therefore learning massage also includes some holistic physical conditioning exercises.

What you will learn in this 6-week course:

• basics of giving a massage: posture, breathing, body mechanics, how to manipulate and position the client comfortably

• 12-meridian stretching sequence (a kind of simplified Japanese yoga) to tone your body before practicing massage

• hip- and leg-strengthening exercises from Shintaido, a modern Japanese exercise and training system

• a few important acupressure points for general health and self-massage

• a simple full-body massage sequence (part 1) on the shoulders, back, legs, and feet (the backside of the body from the shoulders down), which you will be able to practice with friends, your partner, etc. — you will make them very happy!

Format of the class:

• Simple stretching exercises together to warm-up and prepare the body for massage
• Demonstration of massage techniques, body positioning, and mechanics
• Practice doing massage with a partner
• Exchange roles and practice receiving massage
• Short explanation of relevant theories from traditional Chinese/Japanese medicine
• Questions and feedback

What to bring:

• Comfortable clothes for exercise and massage
* kneepads, if you have them
• Drink, snack
• Notebook and pen for writing notes

Course materials:

The course fee includes printed materials and online access to additional resources. We'll use a textbook by Paul Lundberg. There are many styles of Shiatsu. This is a textbook about the same style of Shiatsu (Masunaga style) that the teacher (David) studied.

Working with other people:

You may register for the course together with a friend or partner, but anyway you should expect to give and receive massage from everybody who participates in the course.

Date and Time

Location

Studio SaM Jóga a harmonie

Havlíčkova 761/15

301 00 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Czechia

View Map

Save This Event

Event Saved