Free

Uspešna komunikacija in obvladovanje konfliktov

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hotel Bau

85 Limbuška cesta

2000 Maribor

Slovenia

View Map

Event description

Description

Vabimo vas na seminar Uspešna komunikacija in obvladovanje konfliktov.

Kadar je naš poklic vezan na delo z ljudmi, je potreba po sistematičnem in stalnem pridobivanju socialnih in čustvenih veščin toliko pomembnejša. V medosebni komunikaciji pride do konfliktnih situacij, ki se jih na seminarju učimo reševati z enostavnimi orodji, ki temeljijo na transakcijski analizi. Gre za psihološko teorijo osebnosti, ki jo udeležencem približamo na preprost način, v praksi pa je enostavno uporabna in zelo učinkovita. Ko osvojimo tak način komunikacije, smo sposobni konflikte reševati konstruktivno, pomembno pa je tudi to, da doživljamo bistveno manj stresa. V organizaciji tak način komunikacije pripomore k boljši organizacijski klimi in večjemu zadovoljstvu kupcev/uporabnikov storitev in poslovnih partnerjev.

Glavni vsebinski poudarki seminarja:

 • Zakaj je naše vedenje lahko problematično v odnosih do drugih, pa se tega sploh ne zavedamo? Kako spreminjati svoje vedenje, da bomo v medosebnih odnosih bolj korektni in učinkovitejši?
 • Prepričanje, da drugi upravljajo z našimi čustvi (jezo, strahom itn.) nam onemogoča kontrolo lastnih odzivov. Kako kontrolirati izražanje čustev?
 • Kritiko ljudje pogosto dojemamo osebno, se je branimo in ignoriramo tistega, ki jo je izrekel. Kako kritiko sprejeti kot nekaj dobrega? Kako iz kritike dobiti nekaj koristnega zase?
 • Izbiranje med agresivnim, pasivnim, depresivnim in asertivnim vedenjem. Zakaj in kako utrjevati aseriven način komunikacije?
 • Učinkoviti načini reševanja konfliktov.

Urnik izvedbe seminarja:

 • od 9. do 10.30 ure – prvi del seminarja
 • krajši odmor
 • od 10.45 do 12.15 ure – drugi del seminarja
 • odmor za kosilo
 • od 13. do 14.30 ure – tretji del seminarja
 • od 14.30 do 15. ure – čas za morebitna dodatna vprašanja, evalvacija

Izvajalec seminarja bo višješolski predavatelj Boštjan Polutnik:

 • učitelj socialnih veščin, praktik na področju odnosov z javnostmi, transakcijski analitik, z 20-letnimi izkušnjami pri izobraževanju odraslih;
 • redni predavatelj Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja za področje komunikacije in obvladovanja konfliktov;
 • redni predavatelj Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu za področje retorike in javnega nastopanja;
 • redni predavatelj v okviru Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za področje komunikacije in obvladovanja konfliktov;
 • dolgoletni predavatelj vodilnim delavcem v okviru Upravne akademije;
 • dolgoletni supervizor v Domu Nine Pokorn v Žalcu, v Domu za varstvo odraslih Velenje in v Domu starejših Hmelina v Radljah ob Dravi;
 • soavtor srednješolskega učbenika za področje komunikacije in obvladovanja konfliktov.

Kotizacija za seminar znaša 140 evrov + DDV in se plača po izdanem računu, ki vam ga bomo posredovali po prijavi. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, saj v skupino sprejmemo največ šestnajst udeležencev.

Celotna ponudba seminarjev je objavljena na naši spletni strani www.mojstatus.si. Za še dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu info@mojstatus.si.

Share with friends

Date and Time

Location

Hotel Bau

85 Limbuška cesta

2000 Maribor

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved