Free

Uitnodiging: Universiteit Stellenbosch besoek Atlanta | Invitation: Stellen...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Yebo Beach Haus

111 West Paces Ferry Road Northwest

Atlanta, GA 30305

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Groete uit Stellenbosch.

Sluit asseblief by ons en ander Maties en vriende in die VSA aan vir ’n Kenmekaargeleentheid in Atlanta met mnr Pieter Kloppers, die Universiteit Stellenbosch (US) se Direkteur: Studentestrukture en ‑gemeenskappe (SSG). Pieter sal die uitbreiding van die US se Studentestrukture en ‑gemeenskappe bespreek, met ’n oorsig van die vlagskip- residensiële ervaring bekend as Luister, Leef en Leer (LLL) en die Universiteit se belangrikste oogmerk van onderwys deur ko-kurrikulêre aktiwiteite wat bykomend tot graadstudie is.

Dit sal die ideale geleentheid wees om Pieter en ander Maties te ontmoet en met die jongste ontwikkelinge by die US se Studentesake vertroud te raak, ’n tikkie by-die-huis-nostalgie te beleef deur met mede-Maties te gesels, en in daardie kenmerkend Suid-Afrikaanse gees te deel.

Verder sien ons uit daarna om vir u opwindende inligting te gee oor ons 2018-Tuiskomsnaweek vir Maties-alumni, namate ons vir die Universiteit se eeufeesviering volgende jaar voorberei.

Datum: Donderdag, 19 Oktober 2017
Plek: Yebo Beach Haus, 111 West Paces Ferry Rd NW, Atlanta, GA 30305 (Aanwysings)
Tyd: 18:00

RSVP is noodsaaklik vanweë die beperkte ruimte by die onthaalplek – moet daarom nie vergeet om u plek te bespreek nie. Klik hier om te RSVP. Navrae kan aan Reanne Olivier by reanne@sun.ac.za of telefoon +1 516-619-6022 gerig word. Dui asseblief enige dieetvereistes aan, aangesien versnaperings voorsien sal word.

Ons Matie-familie is oor die hele wêreld versprei en daarom wil ons regtig graag met soveel van u as moontlik kontak maak. Stuur hierdie uitnodiging gerus aan mede-alumni, asook aan kollegas en vriende wat Maties is, en moedig hulle aan om hul bygewerkte kontakinligting aan alumni@sun.ac.za te stuur.

Ek sien uit daarna om u by hierdie geleentheid te verwelkom.

Shaun Stuart
Bestuurder: Alumni-betrekkinge

Greetings to you from Stellenbosch.

Please join us and other US-based Maties and friends in Atlanta for a Meet & Greet with Mr Pieter Kloppers, Director: Student Structures and Communities (SSC) at Stellenbosch University. Pieter will be discussing the expansion of Stellenbosch University’s Student Structures and Communities with an overview of the flagship residential experience known as Listen, Live and Learn (LLL) and the university’s thrust to provide education through co-curricular activities beyond degree focus.

This will be a great opportunity to meet with Pieter and other Maties, learn about the latest happenings in Student Affairs at SU, as well as experience a little bit of home where you can reconnect with fellow Maties and share some South African gees!

Furthermore, we look forward to providing you with exciting information on our 2018 Maties Alumni Homecoming Weekend as we build towards next year's centenary celebrations of the University.

Date: Thursday, 19 October 2017
Venue: Yebo Beach Haus, 111 West Paces Ferry Rd NW, Atlanta, GA 30305 (Directions)
Time: 18:00

RSVPs are essential due to the limited capacity of the venue, so be sure to book your space! Click here to RSVP. Enquiries should be directed to Reanne Olivier via reanne@sun.ac.za or telephone +1 516-619-6022. Please indicated any special dietary requirements as refreshments will be provided.

Our Matie-family is spread all over the globe and we would really like to make contact with as many of you as possible. Please feel free to forward this invitation to your fellow alumni, colleagues and friends who are Maties and also encourage them to send their latest contact information to alumni@sun.ac.za.

I am looking forward to welcoming you at this event!

Shaun Stuart
Manager: Alumni Relations


Share with friends

Date and Time

Location

Yebo Beach Haus

111 West Paces Ferry Road Northwest

Atlanta, GA 30305

View Map

Save This Event

Event Saved