Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 45 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 3

Izlagač: Mirela Hutinec, Muzej vučedolske kulture

Suradnici na događaju: Mirna Šuljug

Opis događaja: programu će se prezentirati simbolika šest zviježđa, Sunca i dvaju planeta koje su Vučedolci poznavali i na temelju kojih su ustanovili najraniji indoeuropski kalendar. Polaznici radionice naučit će čitati znakove s vučedolske keramike, te osvijestiti značaj civilizacije koja je svoj duhovni i intelekturalni razvoj uzdigla na visoku razinu.

Sektor kreativne industrije: Baština – muzeji, knjižnice, arhivi

Programski sadržaj namijenjen je: Srednješkolci, Studenti, Građani

Mrežna stranica: www.vucedol.hr

Životopis:

Mirela Hutinec, dipl. arheolog i doktorand. Od srpnja 1997. godine radila u Gradskom muzeju Vukovar kao kustos i voditelj arheoloških zbirki. Od 2001. godine sudjeluje i suvoditelj je arheološkh istraživanja Vučedola, jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta iz razdoblja eneolitika.Autor je brojnih izložbi, predavanja i publikacija i autor dva stalna muzejska postava (Muzej vučedolske kulture i Gradski muzej Vukovar). Trenutno je ravnateljica Muzeja vučedolske kulture.

Životopis suradnika:

dr. sc. Mirna Šuljug od kolovoza 2015. g. zaposlena je u Muzeju vučedolske kulture na mjestu kustosa. U muzejskom timu provodi razne aktivnosti od arheoloških istraživanja i obrade muzejske građe do pripreme i provedbe programa muzejske pedagogije - predavanja i radionice.

Sponzor događaja: Jamnica

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved