Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Predstavljanje projekata

Predviđeno trajanje događaja: 45 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 10

Izlagač: Igor Mavrin, samostalni istraživač - konzultant

Opis događaja: Interaktivno događanje koje kombinira predstavljanje projekta i format radionice. Govori o javno-civilnom partnerstvu kao temelju za kreiranje Kulturnog centra Osijek, dok u interakciji s publikom prikuplja ideje i poželjne sadržaje za KC Osijek. Predstavljanje je dio dugoročnog projekta

Programski sadržaj namijenjen je: Svim zainteresiranim posjetiteljima

Mrežna stranica: https://www.linkedin.com/in/igor-mavrin-phd-79518111a/

Životopis:

Dr.sc. Igor Mavrin je samostalni istraživač i konzultant za područje kulturnih politika i kulturalnog menadžmenta te strateškog upravljanja u kulturi. Član je Odbora za kulturu Grada Osijeka i koordinator projektne suradnje između Novog Sada 2021 (Europska prijestolnica kulture) i Grada Osijeka. Suradnik je projekta EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi u organizaciji Instituta za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) te vanjski suradnik Odjela za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku. Ranije je bio član užeg tima projekta Osijek 2020 (kandidatura za naslov EPK) i glavni urednik finalne knjige kandidature.

Sponzor događaja: Merlon

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved