Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Event description

Description

Vrsta događaja: Radionica

Predviđeno trajanje događaja: 30 minuta

Mjesto događaja: Dvorana 12

Izlagač: Ivana Buljubašić, Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH, Osijek

Suradnici na događaju: Ranka Kojčinović

Opis događaja: Radionica u trajanju od 30 minuta usmjerit će se na komunikacijsku i jezičnu kompetenciju sudionika/učenika. U radionici sudionici će se susresti s najčešćim jezičnim i komunikacijskim pogreškama koje mogu negativno utjecati na dojam koji ostavljaju u službenim komunikacijama, ponajprije prilikom intervjua za posao i predstavljanja te pisanim izražajima, molbama i životopisu. Sudionici će sami uvidjeti svoje pogreške u improviziranim intervjuima te u pisanim tekstovima, a nakon toga će ih moći ispraviti te pokazati da ovladanost standardnim jezikom te tjelesnim komunikacijom može biti ključ sporazumijevanja i uspješnoga poslovnog predstavljanja. Također, radionica uključuje rad na računalima.

Sektor kreativne industrije: Mediji – TV, radio, tiskani mediji i elektronički medij, oglašavanje i tržišne komunikacije

Programski sadržaj namijenjen je: svim zainteresiranim posjetiteljima

Životopis:

Ivana Buljubašić (1990.) diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, doktorandica je na poslijediplomskom studiju Književnost i kulturni identiteta tog fakultet, a trenutačno je nastavnica Hrvatskog jezika u Prosvjetno-kulturnom centru Mađara u RH. Honorarno radi kao lektorica, piše književne kritike, a objavila je 15-ak znanstvenih i stručnih radova.

Životopis suradnika:

Ranka Kojčinović magistra je edukacije hrvatskog jezika i književnosti. Trenutačno radi kao programska asistentica u Info centru za mlade Info Fora u Tenji. Dugogodišnja je volonterka i aktivistica u Vukovaru, sudjelovala u vođenju mnogih projekata i radionica za mlade.

Sponzor događaja: Merlon

Date and Time

Location

Faculty of Economics, Osijek

7 Trg Ljudevita Gaja

31000 Osijek

Croatia

View Map

Save This Event

Event Saved