Tzavta Club |  From the Nazi Inferno to a Life in Israel

Actions Panel

Tzavta Club | From the Nazi Inferno to a Life in Israel

Join Tzavta Club to hear the incredible survival story of Azriel Donsky.

When and where

Date and time

Location

Online

Refund Policy

No Refunds

About this event

מסלול השרדות בלתי נתפס מהתופת הנאצית לחיים בישראל

עם עזריאל דונסקי

לרגל יום השואה הבינלאומי נארח את עזריאל דונסקי בן ה-84, ששרד כילד את ימי השואה בסלובקיה ובהונגריה, עלה לישראל ב-1949 בגיל 12, הקים משפחה, יצר תעשייה וחי חיים מלאים. סיפורו הוא סיפור בלתי נתפס של שואה, גבורה ותקומה, התמדה וציונות מעוררת השראה של איש נדיר ומרתק, המספר באופן קולח את סיפורו.

"במהלך השואה, בגולה, חוויתי רדיפות על רקע גזעני. גם לאחר השואה ההתנכלויות לא פסקו בארץ הולדתי. בתקופת השואה ידעתי רעב וצמא, קור ורעד. ידעתי השפלות ורמיסות. ידעתי איומים ופחד. בתקופת ילדותי חזיתי בזוועות. ידעתי עצבות, צער ובכי. מסכנות רבות נחלצתי בעור שיניי. אבל ידעתי גם שפע ואושר לתקופות קצרות. בצעירותי עברתי "תחנות חיים רבות". אופיי, דמותי, הרגליי, רגשותיי והתנהגותי הותכו מחדש בשנים 1952–1942 בעקבות אירועים חריגים שהתרחשו בניכר. אינני שוכח לשנייה מהיכן באתי!"

~ אליעזר דונסקי

ההרצאה מתקיימת במסגרת מועדון צוותא ופתוחה לקהל הרחב!

לפרטים: גלי בק gbeck@paloaltojcc.org

Sales Ended