Free

Turist i egen by GRIMSTAD

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Grimstad

Storgaten

4876 Grimstad

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Lørdag 10. juni 2017 er alle i Grimstad invitert til å oppleve byen sin gratis!

Turist i egen by er et arrangement for Grimstads befolkning, som arrangeres av Grimstad turistkontor med gode samarbeidspartnere.

Dette er en god anledning til å besøke attraksjoner du spaserer forbi hver dag, men ikke har tatt deg tid til å stikke innom. Målet er at du som bor i byen, skal bli en god ambassadør for Grimstad og en kunnskapsrik vert for gjester fra inn- og utland.

Det du trenger å gjøre er å registrere deg på forhånd her på evenbrite - og vise frem billetten når du kommer på aktiviteten, museet eller attraksjonen som er med på arrangementet "Turist i egen by". Billetten kan vises enten på mobil eller på papir. Du kan bestille enten enkeltbillett eller familiebillett. Familiebilletten vil gi gratis inngang for hele familien (skriv antall familiemedlemmer). Hvis familien skal gå forskjellige steder må man bestille flere enkeltbilletter. Hvis du trenger hjelp til å registrere deg slik at du får billett kan du komme innom turistkontoret (storgt.1a) for hjelp. Du bruker samme billett på alle arrangementene/aktivitetene.


DISSE AKTIVITETENE INNGÅR SOM EN DEL AV "TURIST I EGEN BY"

Skonnerten Solrik - Bli med seilskuta Solrik ut på en times tur i Grimstads vakre skjærgård. Avgang fra Torskeholmen kl.11.00. Det er plass til 70 personer ombord. Førstemann til mølla gjelder.

Ibsen-museet - Museet er landets eldste i sitt slag - åpnet så tidlig som i 1916, ti år etter Ibsens død. Museet ligger i bygningen hvor Henrik Ibsen arbeidet som apotekermedhjelper, og hvor han skrev sitt aller første skuespill «Catilina». Opplev det originale apoteket hvor Ibsen jobbet i sine ungdomsår. Åpent fra kl. 11.00-16.00 med omvisning hver time. Siste omvisning starter kl. 15.00. Maks 15 personer på hver omvisning. Førstemann til mølla gjelder.

Sjøfartsmuseet i Aust-Agder - Et helt nytt sjøfartsmuseum så dagens lys i Hasseldalen i april 2015. Museet ligger i naturskjønne omgivelser i Hasseldalen, med moderne lokaler vendt ut mot Vikkilen. I Hasseldalen har det vært verft og rederivirksomhet i over 150 år. Hasseldalens og Aust-Agders viktige sjøfartshistorie blir i dag fortalt i museet. Åpent fra kl. 11.00-16.00.

Grimstad kirke - På et av byens utsiktspunkt finner dere vakre Grimstad Kirke. Kirken er en korskirke bygget i 1881, og er blant landets største trekirker med sine 1125 plasser. På Kirkeheia finner dere også et minnesmerke over falne soldater under 2. verdenskrig, "Mor Norge snder sine sønner ut" laget av Kyllingstad. Kirken er åpen fra 11.00.16.00. Det blir også guidet omvisning i kirken.

Guidet tur på «stinter og smau» i sentrum - Opplev alle sjarmerende stinter og smau i sentrum. Kommunen har merket mange av snarveien i sentrum, og guide Frode Mindrebø tar dere med på en fin runde. Turen starter kl. 13.00 og varer ca. to timer. Plassbegrensning på 30 personer. Oppmøte på Terje Vigen brygga.

Heivandring i Hamsuns ruslespor - Vandringen tar deg med i Hamsuns ruslespor. Guiden fokuserer på Hamsuns beskrivelser i boken Paa gjengrodde Stier. Oppmøte ved busstoppet i Frivollveien, like nedenfor Grimstad Vertshus.Turen går over Fløyheia og Møllerheia, og ender opp ved ”Hamsuns” postkasse i Storgaten. Guide er Anita Estensen fra Grimstad bys museer. Start kl. 15.00. Maks 20 personer. Førstemann til mølla gjelder.

Guidet sykkeltur - Lån gratis sykkel på turistkontoret (eller ta med egen) og bli med på sykkeltur med guide Finn Larsen. Turen går fra sentrum opp til Dømmesmoen ned til Groos og tilbake til sentrum. Turen starter kl. 13.00 og varer ca to timer. Oppmøte ved turistkontoret. Turistkontoret har maks 20 sykler til utlån, men det er plass til flere om man har egen sykkel. Førstemann til mølla gjelder.

Båttur med Østerøy - Bli med badebåden Østerøy på tur i Grimstadskjærgården. Turen starter kl. 16.00 og varer ca en time. Avgang fra Torskeholmen. Det er plass til 43 personer ombord. Førstemann til mølla gjelder.

Gratis båtleie på turistkontoret - Lån en 15 fots jolle med 8 hk gratis i to timer. Du må selv kjøpe bensin. Vi har fire båter til utlån. Du må være over 18 år for å låne båt. Førstemann til mølla gjelder her også. Turistkontoret har åpent mellon 10.00-16.00 denne dagen.

Besøk turistkontoret - Velkommen innom turistkontoret! Vi har brosjyrer, turkart, tips til sykkelturer og mange gode tips til hva dere kan finne på i Grimstad. Vi holder åpent fra kl. 10.00-16.00 denne dagen. Sjekk også ut www.visitgrimstad.com.

Vi oppfordrer dere til å bruke byens butikker og spisesteder denne lørdagen!

Strand Hotel Fevik vil gjerne invitere gjester på lunsj, og tilbyr sin gode fiskesuppe med foccaciabrød til kr 100,- pr. person denne dagen.

Sport 1 Grimstad gir 30% rabatt på alle varer til kunder som viser billett fra Turist i egen by. Tilbudet varer fra 8-10. juni.

Vi håper flere steder hiver seg på med gode tilbud når det nærmer seg.

Vi blir kjempeglade om dere vil dele opplevelsene med oss! Tagg bildene dine med #visitgrimstad og #turistiegenbygrimstad i sosiale medier :)


In english:

Details:

Saturday June 10th 2017 everybody in Grimstad is invited to experience their town for free!

“Tourist in your own town” is an event for the people of Grimstad, which is organized by the Grimstad Tourist Office along with great collaborators.

This is a fantastic opportunity to visit attractions you walk past every day, but haven’t got the time to experience. The main goal is that you, who live in this town, will become a great ambassador to Grimstad and a knowledgeable host to guests from both Norway and abroad.

What you need to do is register in advance at www.eventbrite.com – and show your ticket when you arrive at the activity, museum or the attraction which feature on the event “Tourist in your own town”. You can show your ticket on your mobile phone or printed paper. You can order single tickets or family tickets. The family ticket will get you and your family free entrance (please enter the number of members). If your family decides to visit different activities/museums/attractions, you must order single tickets. If you need assistance to registeryou’re your tickets, you can pop by the tourist office (Storgaten 1A) and we will help you as much as we can.

THESE ACTIVITIES ARE INCLUDED AS PART OF “TOURIST IN YOUR OWN TOWN”

The schooner “Solrik” – Join the sailing boat “Solrik” out on a one-hour trip in Grimstad’s wonderful skerries. The departure is at Torskeholmen at 11 AM. The boat has a capacity of 70 people on board. There are no reservations for this trip.

The Ibsen Museum - The museum is Norway’s oldest of its kind. It opened as early as 1916, ten years after Ibsen passed away. It is located in the building where Ibsen worked as a pharmacy assistant, and also where he wrote his first play, “Catilina”. Here you can experience the original pharmacy where he worked in his youth. Guided tours every hour from 11 AM to 15 PM. 15 persons pr. tour.

The Maritime Museum (Sjøfartsmuseet) in Aust-Agder – This is a brand new museum which opened in April 2015. It is located in scenic surroundings in Hasseldalen, in modern premises facing Vikkilen. There have been shipyards and shipping companies in Hasseldalen for more than 150 years. Today the maritime history of Hasseldalen and Aust-Agder is being told at the museum. Open from 11 AM – 4 PM.

The Grimstad church – On one of the town’s vantage points you will find the beautiful Grimstad church. It is a “cross church” built in 1881, and is among the biggest wooden churches in Norway holding 1124 seats. In Kirkeheia you will also find a memorial of fallen soldiers during World War 2. It is named “Mother Norway sends her sons out” and was made by the artist Kyllingstad. The church is open from 11 AM – 4 AM. There will also be a guided tour inside the church.

Guided tour among “narrow streets and alleys” in Grimstad – Experience all the narrow and charming streets and alleys in the town centre. The municipality has marked many of the short cuts and the guide, Frode Mindrebø, will take you for a nice lap in this area. The tour starts at 1 PM and lasts for about two hours. The capacity of this tour is 30 people and you have to meet up at the Terje Vigen pier.

Hill hike in tracks of Hamsun – This hike you along the tracks of Knut Hamsun. The guide focuses on Hamsun’s descriptions in the book “On Overgrown Paths”. You have to meet up at the bus stop at Frivollveien, near by the Grimstad Inn (Grimstad Vertshus). The hike will take you across Fløyheia and Møllerheia, and ends up at “Hamsun’s” mailbox in Storgaten. The guide for this hike is Anita Estensen from Grimstad town museums (Grimstad by museer) and will start up at 3 PM. The capacity of this tour is 20 people.

Guided bicycle rides – Rent a bicycle for free at the tourist office (or bring your own) and join a guided bicycle ride with Finn Larsen. The trip starts from the town centre up to Dømmesmoen, then down to Groos and ends up back in the town centre. It starts up at 1 PM and lasts for about two hours. You will have to meet up for this trip at the tourist office, which only has a total of 20 bikes for you to rent.

Boat trip with “Østerøy” – Join the charter boat “Østerøy” for a trip among the Grimstad skerries. The trip starts at 4 PM and lasts for about one hour. The departure is at Torskeholmen and the boat has a capacity of 43 people on board. There are no reservations for this trip.

Free boat rental at the tourist office – Rent a 15 feet dinghy with 8 HP motor for free for two hours. But you have to buy gasoline yourself. The tourist office has 4 boats for rental. You must be over 18 to rent a boat and there are no reservations for this activity.

Please come visit us at the tourist office. We have brochures, hiking maps, recommendations for bicycle trips and many other recommendations for what to do in Grimstad. This day we are open from 10 AM – 4 PM. Also check out www.visitgrimstad.com.

We encourage you to shop at the local stores and eat at the restaurants this Saturday.

We would be thrilled if you want to share your experience with us. Tag your pictures with #visitgrimstad and #turistiegenby in social media.

Share with friends

Date and Time

Location

Grimstad

Storgaten

4876 Grimstad

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved