£0 – £15

Trysorau Cyfreithiol Cymru - Legal Treasures of Wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - National Library of Wales

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Dydd Iau, Hydref 11eg 2018 6:15 pm ar gyfer 6:45 pm. Tocynnau: £15 i gynnwys swper bwffe gyda gwin. Mynediad am ddim i’r ddarlith yn unig i aelodau Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru.

Thursday 11th October 2018 6:15 pm for 6:45 pm. Tickets £15 to include a buffet supper with wine. Lecture only free to members of the Welsh Legal History Society

Noswaith wedi ei threfnu ar y cyd gyda Chymdeithas Hanes Cyfraith Cymru a Llyfrgellydd a Staff y Llyfrgell Genedlaethol Bydd y noswaith yn dechrau gyda derbyniad a ddilynir gan gyfres o sgyrsiau ar arwyddocâd a chadwraeth y dogfennau Cyfraith Cymru yng nghasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd yn cynnwys Llawysgrif Boston” o Gyfreithiau Hywel Dda, dogfen ar gyfraith Cymru o’r 14eg ganrif a fyddai wedi cael ei chario gan gyfreithiwr neu farnwr ar gylchdaith yng Nghymru a’r Gororau. Y siaradwyr fydd Dr Sara Elin Roberts o Brifysgol Caer ac Iwan Bryn James o’r Llyfrgell Genedlaethol.

Yn ystod y noson bydd cyfle hefyd i weld arddangosfa o eitemau eraill o ddiddordeb cyfreithiol o gasgliadau y Llyfrgell Genedlaethol.

Ceir cyfieithu ar y pryd.

An evening arranged in conjunction with the Welsh Legal History Society and Librarian and Staff of the National Library. The evening will start with a reception followed by a series of talks on the significance and conservation of the Welsh Law texts in the collections of the National Library of Wales which include the “Boston Manuscript” of the Laws on Hywel Dda, a 14th century Welsh law text carried by an itinerant lawyer or judge on circuit in Wales and the Welsh Marches. The speakers will be Dr. Sara Elin Roberts of the University of Chester and Iwan Bryn James of the National Library.

During the evening there will also be an opportunity to view a display other items of legal interest from the collections of the National Library.

Simultaneous translation will be available.

Digwyddiad ar y cyd gyda / Event held in conjunction with CYMRU'R GYFRAITH / LEGAL WALES

Noddir gan / sponsored by: Geldards law firm


Share with friends

Date and Time

Location

Llyfrgell Genedlaethol Cymru - National Library of Wales

Penglais

Aberystwyth

SY23 3BU

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved