TRỢ LÝ CEO???
Sales Ended
TRỢ LÝ CEO???

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Tầng 1, Sảnh B, Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Trợ lý Tổng Giám đốc là vị trí có cơ hội thăng tiến rất cao. Nhiều Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành của các Doanh nghiệp xuất phát từ vị trí Trợ lý. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy, đội ngũ Trợ lý Tổng Giám đốc đang bị thiếu hụt một cách nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Thấu hiểu được điều này, Trường Doanh nhân PTI đã nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo “Trợ lý CEO” với 4 vai trò trụ cột: Trợ lý chiến lược, Trợ lý điều hành, Trợ lý đối ngoại và Trợ lý hành chính.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

- Giới thiệu cho học viên một bức tranh tổng thể về chân dung một “Trợ lý CEO” chuyên nghiệp với bốn vai trò trụ cột: Trợ lý chiến lược, Trợ lý điều hành, Trợ lý đối ngoại và Trợ lý hành chính.

- Nâng cao và hoàn thiện tầm nhận thức, tư duy và khả năng quản trị công việc

Vun đắp và củng cố năng lực của mình trong nghề “Trợ lý CEO”

Nội dung chi tiết chương trình đào tạo

TRỢ LÝ CEO

Share with friends

Date and Time

Location

Tầng 1, Sảnh B, Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội

View Map

Save This Event

Event Saved