Free

Transparent noise management & community engagement in LJU airport area

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Municipality of Kranj

Slovenski trg 1

4000 Kranj

Slovenia

View Map

Event description
ANIMA experts will share the best practices for enhancing dialogue and cooperation between local communities and the aviation sector.

About this Event

EN version * SL version below *

In the framework of the Horizon 2020 Programme, the consortium of ANIMA project (Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches) is delighted to invite you to a workshop on the topic of airport noise management: Transparent noise management and community engagement in Ljubljana airport area.

The event will be held on Thursday, December 12, 2019 between 9:00 and 12:40, at the Municipality of Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. The event will be followed by a closing networking lunch.

Airports are a symbol of inter-regional and global connectivity. However, an airport may affect the quality of life of residents. Airport noise has an impact on local communities, hence the aviation sector must consistently address the concerns of residents, given their increasing influence on planning and environmental decisions at national and local level.

The ANIMA project is a people-oriented research project which actively seeks to engage with affected local communities, to listen to their needs and provide solutions. It has been estimated that one third of annoyance reactions can be explained by non-acoustic features due to the personal, social and situate factors (for instance attitude towards the noise source, etc.). ANIMA project brings together some of the key stakeholders from the European research community and the aviation sector with the purpose of developing solutions to reduce the negative effects of noise such as annoyance and sleep disturbance.

The ANIMA experts will share communication and engagement best practices which could potentially strengthen dialogue between local communities and the aviation sector, by establishing trust and reducing discomfort levels.

Moreover, the event will invite local stakeholders to have their say and to collaborate together on better noise management and community engagement. Local authorities (Municipality of Kranj), local communities, policymakers and aviation actors (Slovenia Control, Fraport Slovenia, Institute of Occupational Safety) will join two panel discussions:

Panel discussion 1: Operation management of Ljubljana Airport

Panel moderated by an ANIMA project partner, the National Institute of Public Health. This panel aims to show local entities, in a transparent way, how the airport is operated and some of the constraints that decision-makers face when planning airport operations and land use.

Panel discussion 2: Noise management at Ljubljana Airport - opinion of local communities

Panel moderated by an airport noise expert, who is part of the ANIMA project. The aim of this panel is to provide attendees with a global knowledge about noise legislation, indicators, limits, noise action plans, airport noise maps, and the challenges associated to stakeholder engagement in land use planning. This panel will allow communities to be part of a transparent two-way communication process, which could potentially foster trust in aviation and environmental stakeholders.

This workshop is jointly organised by the Airport Regions Conference (Belgium) and the National Institute of Public Health (Slovenia). You can access a draft agenda here.

Thank you and we hope you can join us on this occasion. Should you need further information, please contact us:

• For inquiries in English - info@airportregions.org or phone +32 2 513 48 85

• For inquiries in Slovenian - sonja.jeram@nijz.si or phone 01 2441 555.

***********************************************************************************************

V okviru programa Obzorje 2020 vas konzorcij projekta ANIMA (Obvladovanje letalskega hrupa z uporabo novih pristopov) vabi na delavnico na temo upravljanja hrupa letališča »Transparentno upravljanje s hrupom in sodelovanje skupnosti prebivalcev na območju ljubljanskega letališča«.

Dogodek se bo odvijal v četrtek, 12. 12. 2019 med 9:00 in 12:40 uro, v Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (Sejna dvorana 15).

Letališča so simbol regionalne in globalne povezanosti, hkrati pa zaradi povzročenega hrupa predstavljajo problem za kakovost bivanja prebivalcev. Lokalni prebivalci imajo vse večji vpliv na načrtovanje politik in okoljske odločitve na nacionalni in lokalni ravni, zato je pomembno, da se deležniki v letalskem prometu dosledno in transparentno odzivajo na njihove pobude.

Projekt ANIMA je raziskovalni projekt, ki si prizadeva za sodelovanje z lokalnimi prebivalci s tem, da prisluhne njihovim potrebam in jim ponudi rešitve. Ocenjeno je bilo, da je tretjino negativnih reakcij na hrup letal možno razložiti z ne-akustičnimi vplivi, kot so osebni, družbeni in situacijski dejavniki (na primer odnos do vira hrupa). Projekt ANIMA združuje ključne deležnike iz evropske raziskovalne skupnosti in letalskega sektorja, ki skupaj iščejo rešitve za zmanjševanje negativnih vplivov hrupa, kot so vznemirjenost in motnje spanja.

Na dogodku bodo strokovnjaki projekta ANIMA predstavili dobre prakse drugih evropskih letališč, ki bi lahko tudi v našem okolju okrepile dialog in sodelovanje med lokalnimi prebivalci in letalskim sektorjem z izboljšanjem zaupanja in zmanjšanjem negativnih vplivov.

Delavnica je tudi priložnost, da vsi sodelujoči izrazijo svoja mnenja in predlagajo izboljšave za sodelovanje pri upravljanju s hrupom in učinkovitejše vključevanje javnosti. K sodelovanju pri razpravi v dveh panelih vabimo lokalne organe (občine), predstavnike lokalnih prebivalcev, oblikovalce politik in odgovorne organizacije (Kontrola zračnega prometa Slovenija, Fraport Slovenija, Zavod za varstvo pri delu):

Panel 1: Upravljanje obratovanja letališča Ljubljana

Panel bo vodil projektni partner ANIMA, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tej razpravi bodo na pregleden način predstavnikom lokalne skupnosti prikazani način obratovanja letališča in nekatere omejitve, s katerimi se srečujejo odločevalci pri načrtovanju obratovanja letališča in rabe prostora.

Panel 2: Upravljanje hrupa na letališču Ljubljana – mnenje lokalnih skupnosti in prebivalcev

Panel bo vodil strokovnjak za hrup letalskega prometa, ki sodeluje pri projektu ANIMA. Namen te razprave je udeležence seznaniti z zakonodajo o hrupu, kazalci hrupa, z omejitvami, operativnim programom varstva pred hrupom, s kartami hrupa letališča in z izzivi, povezanimi s sodelovanjem zainteresiranih strani pri načrtovanju rabe zemljišč. Ta razprava bo predstavnikom skupnosti omogočila, da so del dvosmerne komunikacije, ki naj bi vzpodbudila večje zaupanje v deležnike na področju letalstva in okolja.

Okroglo mizo organizirata Konferenca letaliških regij (Belgija) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (Slovenija). DRAFT AGENDA

Zaradi omejenega števila udeležencev vas vljudno vabimo, da svojo udeležbo oziroma sodelovanje čim prej potrdite, vsekakor pa pred 2. decembrom 2019.

Najlepše se vam zahvaljujemo in upamo, da se nam boste ob tej priložnosti lahko pridružili. V primeru, da rabite dodatna pojasnila, nas prosim kontaktirajte:

• Za pojasnila v angleškem jeziku – info@airportregions.org ali telefon +32 2 513 48 85

• Za pojasnila v slovenskem jeziku – sonja.jeram@nijz.si ali telefon 01 2441 555

Share with friends

Date and Time

Location

Municipality of Kranj

Slovenski trg 1

4000 Kranj

Slovenia

View Map

Save This Event

Event Saved