$150

Trại Việt 2000-17 (Camp V2K 2017)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Camp Copass (www.campcopass.com)

8200 East McKinney Street

Denton, TX 76208

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

GIỚI THIỆU VỀ TRẠI VIỆT 2000

Trại Việt 2000 hay Camp V2K là một diễn đàn lành mạnh – phi cộng sản và không phe phái – dành cho các cá nhân và tổ chức có chung ý nguyện xây dựng cộng đồng người Việt hải ngoại và hỗ trợ cho tự do và công lý sớm được triển nở tại Việt Nam. Năm 2017 là lần thứ hai Trại Việt 2000 được tổ chức.

Mục đích của Trại Việt 2000 gồm có:

  1. Tạo môi trường để các thành phần tham dự trao đổi tư tưởng, kinh nghiệm và việc làm, mong dẫn đến sự cảm thông, tin tưởng và hỗ tương trong cộng đồng.

  2. Trang bị những kiến thức và kỹ năng về quản lý, lãnh đạo, tranh đấu, vận động, xã hội dân sự, chính trị, dân quyền, nhân quyền, v.v. nhằm nâng cao hiệu năng làm việc trong cộng đồng.

  3. Tạo cơ hội để các thành phần tham dự có thể liên kết thực hiện một vài đề án chọn lọc nhằm trau dồi khả năng phối hợp nhân, tài và vật lực hầu đạt được các mục tiêu chung nhanh hơn.

Chương trình Trại Việt 2000-17 sẽ xoanh quanh chủ đề "Hội Nhập". Tại sao chúng ta nên hội nhập? Hội nhập ra sao để vẫn giữ được bản sắc đặc thù và tinh hoa của dân Việt? Làm sao để thế hệ trẻ Việt Nam quan tâm và dấn thân cho công cuộc chung? Những câu hỏi hóc búa và lý thú sẽ được đưa ra, và chính bạn sẽ cùng các trại viên khác đóng góp ý nghĩ của mình trong tinh thần xây dựng và tương kính. Những đề tài khác như xã hội dân sự, hoạt động và lãnh đạo cũng sẽ được bàn luận, giúp trang bị cho bạn một số kiến thức và kỹ năng hữu dụng trong các sinh hoạt cá nhân cũng như cộng đồng.

Sau hết nhưng không kém phần quan trọng, bạn sẽ gặp gỡ nhiều trại viên khác, cũng như một số nhân vật hoạt động trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đến từ nhiều nơi trên Hoa Kỳ và thế giới nhưng có chung một hoài bão như bạn. Bạn sẽ cùng dùng bữa với họ, hát chung bài dân ca và san sẻ cho nhau câu chuyện đầm ấm quanh ngọn lửa trại rực nóng tình người.

Camp Copass Sleeping Quarter
V2K CAMP INTRODUCTION

The V2K Camp promotes a wholesome platform - non-partisan and free from communist - for individuals and organizations that share a common mission to strengthen the overseas Vietnamese community and advocate for freedom and justice, soon to flourish in Vietnam. 2017 marks the second time the V2K Camp is held.

The purpose of the V2K Camp includes:

  1. Create an environment for participants to exchange ideas, experiences and activities, which cultivates empathy, trust and mutual support in the community.

  2. Equip the participants with the necessary knowledge and skills, such as management, leadership, activism, advocacy, civil society, politics, civil rights, and human rights, to effectively advance the community.

  3. Develop opportunities for participants to collaborate on a select number of projects to help improve the ability to coordinate human, financial and material resources to efficiently achieve the common goals.

The 2017 V2K Camp's program revolves around the important topic of "Integration". Why should we integrate? How should we integrate while able to preserve the Vietnamese essence? How do we engage the Vietnamese younger generation and involve them in the community and Vietnam-related projects? Interesting but difficult questions like these will be raised, and you and your fellow campers will constructively share ideas in mutual respect. Other topics such as civil society, activism and leadership will also be presented, equiping you with useful knowledge and skills.

Finally, you will expand your network through interaction with other campers who are leaders in the Vietnamese community, from many parts of the world but share your passion. You will dine, sing a country song and share heart warming stories with them around the camp fire.

Share with friends

Date and Time

Location

Camp Copass (www.campcopass.com)

8200 East McKinney Street

Denton, TX 76208

View Map

Save This Event

Event Saved