Trafiksäkerhet, trafikmedicin och trafiknykterhet i Sverige – i Europa

Åtgärdspanel

Trafiksäkerhet, trafikmedicin och trafiknykterhet i Sverige – i Europa

Seminarium på Hilton Stockholm Slussen den 10 november 2022 9:30 – 16:00

Tid och plats

Datum och tid

Plats

Hilton Stockholm Slussen 8 Guldgränd 104 65 Södermalm Sweden

Karta och vägbeskrivning

Hur du kommer dit

Eventdetaljer

Vilken roll kan sjukvården spela i trafiksäkerhets- och trafiknykterhetsarbetet? I prövningen av lämplighet att inneha körkort är sjukvården en nyckelspelare. Trafikolyckor som beror på akut eller kronisk sjukdom i trafiken är ett underskattat trafiksäkerhetsproblem. De viktiga åtgärderna mot rattfylleri från polis och rättsväsen behöver också kompletteras med åtgärder i vården då rattfylleriet ofta beror på en beroendesjukdom. Suicid i samhället och i transportsystemet är ett folkhälsoproblem. Hur ser förekomsten ut och hur kan vi arbeta med suicidprevention?

Från programmet

• Körkortsinnehav och alkoholrehabilitering, Lars Olov Sjöström, Samantha Cundy-Blickfors m.fl.

• Ett nytt körkortsdirektiv – nya medicinska krav, Lars Englund

• Suicid i transportsystemet, Anna-Lena Andersson, Ulf Björnstig, Gergö Hadlaczky och Göran Mellin

• ERSC – the largest civil society platform on road safety, Sophie Vanhove m.fl.

Programsammanfattning

09:00 Registrering och kaffe

09:30 Inledning med kort presentation av arrangörer, Lars Olov Sjöström och Lars Englund

09:40 ERSC – the largest civil society platform on road safety, Sophie Vanhove m.fl.

10:00 Suicid i transportsystemet, Anna-Lena Andersson, Ulf Björnstig, Gergö Hadlaczky och Göran Mellin

11:30 Lunch

12:30 Körkortsinnehav och alkoholrehabilitering, Lars Olov Sjöström, Åsa Forsman och Samantha Cundy-Blickfors

14:00 Kaffe

14:30 Ett nytt körkortsdirektiv – nya medicinska krav, Lars Englund

15:00-16:00 Panelsamtal, frågor och avslutning. Inbjudan till ERSC

Program

09:00 Registrering och kaffe

09:30 Inledning med kort presentation av arrangörer, Lars Olov Sjöström & Lars Englund

09:40 ERSC – the largest civil society platform on road safety, Sophie Vanhove, European Road Safety Charter

10:00 SEMINARIEBLOCK 1: SUICID I TRANSPORTSYSTEMET

  • Suicid i transportsystemet, Anna-Lena Andersson
  • Kollision mot tunga fordon, ett kvarstående olöst problem, Ulf Björnstig
  • Suicidprevention genom att minska tillgänglighet och metoder för suicid, Gergö Hadlaczky
  • Suicidprevention i praktiken, Jönköpingsmodellen, Göran Mellin

11:30 Lunch

12:30 SEMINARIEBLOCK 2: KÖRKORTSINNEHAV OCH ALKOHOLREHABILITERING

  • Rattfylleriproblemet idag, Lars Olov Sjöström
  • Alkolåsprogrammet – möjligheter och utmaningar, Åsa Forsman
  • Erfarenheter från den kliniska verksamheten, Samantha Cundy-Blickfors

14:00 Kaffe

14:30 Ett nytt körkortsdirektiv – nya medicinska krav, Lars Englund

15:00 – 15:45 c:a Panelsamtal, frågor och avslutning. Inbjudan till ERSC

Presentation av medverkande föreläsare

Anna-Lena Andersson

Med. Dr. Sakkunnig på området suicid i transportsystemet, Trafikverket, adjungerad forskare Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), Karolinska Institutet.

Ulf Björnstig

Med. Dr, Fil. Dr. Professor emeritus vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Samantha Cundy-Blickfors

Specialist i allmänmedicin och distriktsläkare i Oskarshamn fram till 2016. Har därefter arbetat allt mer på Alkoholmottagningen i Oskarshamn med framför allt körkortsärenden.

Lars Englund

Med. Dr. och specialist i allmänmedicin och tidigare chefsläkare på Transportstyrelsen/Vägverket/Trafiksäkerhetsverket. Arbetar på halvtid som distriktsläkare i Borlänge och har fortsatt efter pensionen från Transportstyrelsen en del internationella uppdrag inom trafikmedicinen.

Åsa Forsman

Fil. Dr. Senior forskare vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Gergö Hadlaczky

Fil. Dr. Enhetschef vid Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), Karolinska Institutet

Göran Mellin

Biträdande Räddningschef, Räddningstjänsten, Jönköpings kommun. Har i många år arbetat med suicidprevention i praktiken och varit med och utvecklat Jönköpingsmodellen.

Lars Olov Sjöström

Fil. Dr. Trafiksäkerhetschef hos MHF, svensk nationell samordnare för ERSC, ordförande för Stiftelsen MHF:s fond för trafiksäkerhet, ordförande för SIS tekniska kommitté́ ”Snabbtester för droganalyser” (SIS/TK 609) samt SEK:s tekniska kommitté́ ”Alkolås” (BTTF 116-2)

Sophie Vanhove

European Road Safety Charter