ירושלים, מחוז ירושלים, Israel

TOM Hadassah ⚫ Hack Motivation ⚫ Move. Feel. Connect.