Free

TLR kikstart seminar, Srbija

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulevar Evrope 30

Novi Sad

Serbia

View Map

Event description

Description

[english version bellow]

Seminar je besplatan.

Preuzmite svoju ulaznicu (jedna po osobi), klikom na zeleno “Register” dugme.
Ako ne dobijete ulaznicu, 1) proverite svoju e-mail adresu, 2) pogledajte u SPAM.


INFO

Bićete trenirani i aktivirani (kikstartovani) da iskoračite u veri: u isceljivanju bolesnih, propovedanju jevanđelja, krštavanju u vodi i Svetim Duhom i stvaranju učenika. Dobićete zdravo biblijsko učenje. Ići ćemo na ulice u malim grupama da vam pomognemo da budete aktivirani – „kikstartovani“.

U Delima apostolskim čitamo kako je Bog koristio obične ljude da čine neobične stvari. Crkva je brzo rasla, a vernici su bili ispunjeni Svetim Duhom. Učenici su propovedali, isceljivali, oslobađali i krštavali u vodi i u Svetom Duhu. Apostol Pavle naglašava važnost delovanja u (natprirodnoj) sili: „I reč moja i propoved moja ne bi u ubedljivim rečima ljudske mudrosti, nego u pokazivanju Duha i sile, da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj nego u sili Božjoj.“ (1. Kor, 2:4-5)

To je bio „normalan hrišćanski život“ za učenika Isusa Hrista. Je li ovakav način života i za danas? Da li smo mi kao Isusovi učenici još uvek pozvani da činimo ista „Dela“?

Da! Verujemo da je to i za danas, za svakog vernika koji želi da bude učenik Gospoda Isusa Hrista.

UČITELJI

Jon Bjarnastain (Jón Bjarnastein) i njegov tim, koji su trenirani u službi „The Last Reformation“ („Poslednja reformacija“) u Olborgu (Aalborg), Danska, vodiće ovaj seminar. Jon će predvoditi tim za ovaj seminar. On je oduševljen što će propovedati jevanđelje i što će doći u ovaj region da podeli svoja iskustva sa nama.

Torben Sondergard neće prisustvovati ovom seminaru.

PROGRAM

Naš seminar je trodnevno praktično poučavanje u učeništvu. Učenja će biti vrlo praktična i uključiće izlazak na ulicu, isceljivanje bolesnih i propovedanje jevanđelja.

Program će uglavnom izgledati ovako:

Petak

9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
10:00 Početak poučavanja
12:30 Ručak
14:00 Na ulicama
19:00 Poučavanja (Otvorena svedočanstva)

Subota

9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
10:00 Početak poučavanja
12:30 Ručak
14:00 Zajedništvo i krštenje, kao i ponovni izlazak na ulice
19:30 Otvoreni sastanak (Otvorena svedočanstva)

Nedelja

9:15 Otvaranje - Hvala što dolazite ranije
10:00 Početak poslednjeg poučavanja

KORISNE INFORMACIJE

Seminar je besplatan. U petak i u subotu uveče će se prikupljati dobrovoljni prilozi kao pomoć organizatorima za pokrivanje troškova seminara.

Za smeštaj i hranu učesnici seminara bi trebalo sami da se pobrinu.

KONTAKT

poslednjareformacijasrb@gmail.com


Prijave preko sajta EVENTBRITE


Vidimo se uskoro!
The seminar is free.

Receive your entrance tickets (one per person) by clicking on the green "Register" button.


INFO

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.
In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.
The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:
‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)
This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?
Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

TEACHERS

Jon Bjarnastein and his team trained at The Last Reformation, Aalborg, Denmark will run the seminar. Jon will lead the team for this seminar. He is keen to share the gospel, and to come to our region to share his experiences with us.
Torben Sondergaard is not attending this seminar.

PROGRAM

Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. Our program is planned to be generally as follows:

Friday

09:15 - Opening - Thank you to come early
10:00 – Teachings begin
12:30 - lunch
14:00 - On the streets
19:00 - Teachings (Open Testimonies)

Saturday

09:15 - Opening - Thank you to come early
10:00 – Teachings begin
12:30 – Lunch
14:00 – Fellowship & Baptism and streets
19:30 - Open meeting (Open Testimonies)

Sunday

09:15 - Opening - Thank you to come early
10:00 - Last Teaching begin.

USEFUL INFORMATION

The seminar is free. A collection will be organized in favor of the organizers of the seminar to cover the costs.

Participants are requested to find accommodation by their own care.

CONTACT

poslednjareformacijasrb@gmail.com

See you soon!

Share with friends

Date and Time

Location

Bulevar Evrope 30

Novi Sad

Serbia

View Map

Save This Event

Event Saved