TLR Kickstart Belgium with Jón Bjarnastein

TLR Kickstart Belgium with Jón Bjarnastein

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

School met de Bijbel - De Wegwijzer

Lakenmarkersstraat 158

2800 Mechelen

Belgium

View map

TLR Kickstart weekend met onderwijs, opbouw and training

About this event

KICKSTART SEMINAR, 13 en 14 augustus 2022, in Mechelen (Vlaanderen)

OVER DIT EVENT:

Je zult worden getraind en geactiveerd om in geloof uit te stappen: de zieken te

genezen, het evangelie te prediken, om te dopen in water en in de Heilige Geest en

om discipelen te maken. Je krijgt goed onderbouwd bijbels onderwijs en je leert dit

zelf in praktijk te brengen door in kleine groepen de straat op te gaan, waarbij een

ervaren trainer met je meegaat om je een kickstart te geven.

In het boek Handelingen lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone

dingen te doen. De eerste gemeente groeide snel en gelovigen waren vol van de

Heilige Geest. De discipelen predikten, genazen, bevrijdden en doopten mensen in

water en in de Heilige Geest.

De apostel Paulus benadrukt het belang van het handelen in (bovennatuurlijke)

kracht:

"Het bericht dat ik verkondigde, overtuigde niet met wijsheid, maar bewees

zich door de kracht der Geest, want uw geloof moest niet op de menselijke wijsheid

steunen, maar op de kracht van God".

(1 Kor 2: 4-5, NBV)

Dit was toen het 'normale leven' voor een discipel van Jezus Christus. Is deze manier van leven ook voor vandaag? Zij wij als discipelen van Jezus nog steeds geroepen om dezelfde "Handelingen" te doen?

Ja! Wij geloven dat dit nog steeds voor vandaag is en voor iedere gelovige die een discipel van de Here Jezus wil zijn.

LESGEVERS:

Jón Bjarnastein en zijn team zullen het seminar verzorgen (Torben Sondergaard zal dit kickstart seminar niet bijwonen).

*De lessen worden in het Engels gegeven, maar er wordt in Nederlandse vertaling voorzien*

PROGRAMMA:

Ons seminar is een praktische opleiding van 2 dagen over discipelschap en bestaat

uit diverse belangrijke onderwerpen over discipelschap. Onderdeel van het

programma is ook dat we de straat op gaan in Mechelen om zieken te genezen en

het evangelie te verkondigen, onder toezicht van teamleden en studenten van de Pioneer Training School, van The Last Reformation & The Last Reformation Belgium.

We moedigen u aan om beide dagen te komen, zodat u niets van de opleiding zult

missen en voldoende ervaring opdoet. Het programma is als volgt opgedeeld:

Zaterdag.

09u00 - Deuren open

10u00 - Onderwijs

13u00 - Lunch ( auberge espagnole) en straatevangelisatie

17u00 - Terugkeer naar de locatie

17u30- Avondmaaltijd (auberge Espagnole)

19u00 - Onderwijs (Getuigenissen)

Zondag.

09u00 - Deuren open

10u00 - Onderwijs

13u00 - Lunch (auberge espagnole) en Fellowship & Doop en straatevangelusatie

17u00 - Terugkeer naar de locatie

17u30 - Avondmaaltijd (auberge Espagnole)

19u00- Onderwijs

LOCATIE: School met de Bijbel - De Wegwijzer

Lakenmakersstraat 158

2800 Mechelen (Belgium)

https://www.schooldewegwijzer.be

DETAILS:

Drankjes (koffie, thee en water) worden gratis aangeboden, giften zijn welkom.

Wat de lunch en het avondeten betreft, wensen we een 'auberge Espagnole' te houden: wij vragen iedereen om iets mee te nemen om te eten, iets lekkers wat je gemakkelijk kunt delen met andere deelnemers. We gaan hier dus een buffet van maken. We zetten al het eten bij elkaar op tafel zodat iedereen elkaars eten kan proeven en samen de maaltijd kan delen.

- Deelnemers voorzien in hun eigen logement

- Het evenement is volledig gratis, maar we zullen 's avonds een gift aannemen om het team te helpen de kosten van de Kickstart te dekken.

WAT MOET IK MEENEMEN?

Neem alsjeblieft je eigen notitieboekjes en je Bijbel mee. De waterdoop is op zaterdagmiddag, dus breng een extra set kleren en een handdoek mee als je gedoopt wenst te worden.

CONTACTPERSOON:

Voel je vrij om contact op te nemen met Léo Van De Riet met vragen over dit kickstart seminar via het volgende e-mailadres:

Leovdr@gmail.com

Voor meer informatie, neem een kijkje op:

https://thelastreformation.com/

https://www.facebook.com/thelastreformationbelgium/

—————————————-—————

ABOUT THIS EVENT:

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:

‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?

Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

TEACHERS :

Jón Bjarnastein and his team will run the seminar.

PLEASE NOTE: Torben Sondergaard is not attending this seminar!

*The teachings will be English and translated into Dutch*

PROGRAM :

Our kickstart seminar is a 2-days, hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel.

Saturday.

09:00 AM - Open doors

10:00 AM – Teachings begin

1:00 PM - Lunch (auberge espagnole) & going on the streets

5:00 PM - Return to the venue

5:30 PM- Dinner (auberge espagnole)

7:00 PM - Teachings (Testimonies)

Sunday.

09:00 AM - Open doors

10:00 AM – Teachings begin

1:00 PM – Lunch (auberge espagnole) and Fellowship & Baptisms and going on the streets

5:00 PM- Return to the venue

5:30 PM - Dinner (auberge espagnole)

7:00 PM - Teachings

LOCATION: School met de Bijbel - De Wegwijzer

Lakenmakersstraat 158

2800 Mechelen (Belgium)

https://www.schooldewegwijzer.be

DETAILS:

- Drinks (coffee, tea and water) are provided at no cost, but donations are welcome. Regarding lunch and dinner, we'd like to do an 'auberge Espagnole', which means bring your own food to share. The team and participants share the meals together. We'd like to ask you to bring your own food with a little extra for your neighbour. We will then place all the food together on the table for everyone to enjoy together.

- Participants are required to find their own lodging.

- The event is completely free, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs of the Kickstart.

WHAT SHOULD I BRING?

Please bring your own notebooks and Bible. Water baptisms are on Saturday afternoon, so please bring a change of clothes and a towel.

LOCAL CONTACT:

Feel free to contact Léo Van De Riet with any questions regarding the Kickstart:

Email: Leovdr@gmail.com

For more information, check our website:

https://thelastreformation.com/

https://www.facebook.com/thelastreformationbelgium/

Share with friends