$35

Tiệc Mừng Tuyên Dương Long Trọng Của OTG-VN & Nu Việt Kết Nối Toàn Cầu

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

New Golden Dragon

1716 South State Street

Salt Lake City, UT 84115

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Friends Who Are Going
Event description

Description

Tiệc Mừng Tuyên Dương Long Trọng Của OTG-VN & Nu Việt Kết Nối Toàn Cầu:

7 courses: Crab meat fish stomach BBQ duck Crab Shrimp ball tofu black mushroom Braised tofu House fried rice Eggplant shredded pork

Vegetarian: Chinese broccoli tofu & black mushroom

bốn phương trời ta về đây chung vui. + không phân chia giọng nói tiếng cười. + cùng nắm tay ta kết đoàn thân ái

+trao cho nhau những lới thiết tha


Share with friends

Date and Time

Location

New Golden Dragon

1716 South State Street

Salt Lake City, UT 84115

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved