Gratis

Kickstart weekend Oosterwolde 2 en 3 november 2018

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Activiteitencentrum "De Miente"

Snellingerdijk 39

8431 EJ Oosterwolde

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

ENGLISH BELOW - Dit is een Engels-/Nederlandstalig seminar.

Dit kickstartweekend wordt verzorgd door internationale en nationale studenten van de Pioneer Training School in Voorthuizen. Het onderwijs wordt gegeven in het Engels met vertaling naar het Nederlands.

Het activiteitencentrum “De Miente” in Oosterwolde beschikt over een mooie grote ruimte. Je bent van harte uitgenodigd om te komen en vrienden/bekenden mee te nemen.

Je zult worden getraind en geactiveerd om in geloof uit te stappen: de zieken te genezen, het evangelie te prediken, om te dopen in water en in de Heilige Geest en om discipelen te maken. Je krijgt goed onderbouwd bijbels onderwijs en je leert dit zelf in praktijk te brengen door in kleine groepen de straat op te gaan, waarbij een ervaren trainer met je mee gaat om je een "kickstart" te geven.

Tip: bekijk voor je komt onze gratis documentaires van The Last Reformation: The Beginning en The Life

In de Bijbel, boek Handelingen, lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. De eerste gemeente groeide snel en gelovigen waren vol van de Heilige Geest. De discipelen predikten, genazen, bevrijdden en doopten mensen in water en in de Heilige Geest. De apostel Paulus benadrukt het belang van het handelen in (bovennatuurlijke) kracht: "Het bericht dat ik verkondigde, overtuigde niet met wijsheid, maar bewees zich door de kracht der Geest, want uw geloof moest niet op de menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God". '(1 Kor 2: 4-5, NBV). Dit was toen het normale leven voor een discipel van Jezus Christus. Is deze manier van leven ook voor vandaag? Zijn wij als discipelen van Jezus nog steeds geroepen om dezelfde "Handelingen" te doen? Ja!

PROGRAMMA:

Ons seminar is een praktische opleiding van 2 dagen over discipelschap en bestaat uit diverse belangrijke onderwerpen over discipelschap. Onderdeel van het programma is ook dat we de straat op gaan om zieken te genezen en het evangelie te verkondigen, onder toezicht van teamleden en studenten van de Laatste Reformatie / De Laatste Hervorming.

We moedigen u aan om beide dagen te komen, zodat u niets van de opleiding zult missen en voldoende ervaring opdoet. Reserveer hiervoor 2 tickets (vrijdag en zaterdag)!

Het programma is als volgt:

Vrijdag

10:00 uur: Onderwijs

12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)

13:00 uur: Straatevangelie

17:30 uur: Diner (niet inbegrepen)

18:30 uur: Open bijeenkomst, getuigenissen, onderwijs en gebed

21:00 uur: Afsluiting

Zaterdag

10:00 uur: Onderwijs

12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)

14:00 uur: Doop en straatevangelie

17:30 uur: Diner (niet inbegrepen)

18:30 uur: Open bijeenkomst, onderwijs, getuigenissen en contacten uitwisselen

21:30 uur: Afsluiting

NOTES:

 • Deelname is kosteloos. Wel graag aanmelden via Eventbrite!

 • Lunch en diner zijn niet inbegrepen en niet op locatie te verkrijgen (tip: zelf meenemen of even naar het centrum lopen)

 • Koffie, thee en frisdranken zijn tegen een kleine vergoeding te verkrijgen

 • Mocht u zich willen laten dopen, neem dan droge kleding mee en een handdoek

 • Graag bij verhindering even afmelden

 • Wij kunnen helaas niet voorzien in overnachtingsmogelijkheden

Heb je vragen? stuur ons een email: kickstartnederland@gmail.com


ENGLISH

This kickstart weekend is provided by students of the Pioneer Training School in Voorthuizen.

“De Miente” in Oosterwolde has a large space so you're invited to come and bring friends and acquaintances. You will be trained and activated (kickstarted) to step out in faith to heal the sick, preach the gospel, be baptized in water and in the Holy Spirit, and become disciples. You will receive well-founded biblical teaching and you will learn to put it into practice in small groups that go out on the street where a trainer will go with you to give you a 'kickstart'.

Tip: watch the documentary of the Last Reformation "The Beginning" and “The Live”.

This is the link of the movie In Acts we read that God uses ordinary people to do extraordinary things. The church grew rapidly and believers were filled with the Holy Spirit. The disciples preached, healed, freed and baptized people in water and the Holy Spirit. The apostle Paul emphasized the importance of (supernatural) power: "The message I preached convinced not by wisdom, but with a demonstration of the power of the Spirit, so that your faith might not rest on human wisdom but on the power of God" (1 Corinthians 2: 4-5, NIV). This was normal life for a disciple of Jesus Christ. Is this way of life for today? Are we as disciples of Jesus still called to do the same "action"? Yes! We believe that this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of Jesus.

PROGRAM: Our seminar is a practical course of 3 days on discipleship and includes several important issues about discipleship. Part of the program is that we take you to the streets to heal the sick and preach the Gospel, under the supervision of team members and students of The Last Reformation.

We advise you to come all three days so you will not miss anything of the education and gaining sufficient experience. So book 3 tickets (Friday, Saturday, Sunday)!

The program is as follows:

Friday

10:00: Education

12:30: Lunch (not included)

13:00: Outreach

17:30: Diner (not included)

18:30: Testimonials, education, prayer and open meeting

21:00: End

Saturday

10:00: Education

12:30: Lunch (not included)

14:00: Baptism and outreach

17:30: Diner (not included)

18:30: Education, testimonials, connecting and open meeting

21:30: End


Notes:

 • Participation is free

 • Lunch and diner are not included and not available

 • We do not arrange overnight stays

 • There is a coffee/tea corner

 • Do not forget to bring your towel and dry clothes with you if you want to be baptized

 • In case you will not attend after you have registered, please let us know


If you have any question please send us a mail!

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Activiteitencentrum "De Miente"

Snellingerdijk 39

8431 EJ Oosterwolde

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen