Gratis

Kickstart weekend Landsmeer (nabij Amsterdam) - 18 en 19 mei 2019

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Speeltuinvereniging Jonge Kracht

Fazantenstraat 41

1121ET Landsmeer

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

ENGLISH BELOW - Dit is een Engels-/Nederlandstalig seminar.

Dit kickstartweekend op zaterdag 18 en zondag 19 mei a.s., wordt verzorgd door de internationale studenten van de Pioneer Training School in Voorthuizen. Je bent van harte uitgenodigd om te komen en vrienden/bekenden mee te nemen.

Je zult worden getraind en geactiveerd om in geloof uit te stappen, dat wil zeggen: de zieken te genezen, het evangelie te prediken, dopen in water en in de Heilige Geest en om zo zelf discipelen te maken. Je krijgt goed onderbouwd bijbels onderwijs en je leert dit zelf in praktijk te brengen door in kleine groepen de straat op te gaan, waarbij een ervaren trainer met je meegaat om je een 'kickstart' te geven.

Tip: bekijk voor je komt onze gratis documentaires van The Last Reformation: The Beginning en The Life

In Handelingen lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. De eerste gemeente groeide snel en gelovigen waren vol van de Heilige Geest. De discipelen predikten, genazen, bevrijdden en doopten mensen in water en in de Heilige Geest. De apostel Paulus benadrukt het belang van het handelen in (bovennatuurlijke) kracht: "Het bericht dat ik verkondigde, overtuigde niet met wijsheid, maar bewees zich door de kracht der Geest, want uw geloof moest niet op de menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God". '(1 Kor 2: 4-5, NBV). Dit was toen het normale leven voor een discipel van Jezus Christus. Is deze manier van leven ook voor vandaag? Zijn wij als discipelen van Jezus nog steeds geroepen om dezelfde "Handelingen" te doen? Ja!

PROGRAMMA:

Ons seminar is een praktische training van 2 dagen en behandeld diverse belangrijke onderwerpen over discipelschap. Onderdeel van het programma is ook dat we de straat op gaan om zieken te genezen en het evangelie te verkondigen, onder toezicht van onze teamleden en studenten.

We moedigen je aan om zowel op zaterdag als op zondag te komen, zodat je niets van de training zult missen en voldoende ervaring opdoet. (Reserveer hiervoor 2 tickets: zaterdag en zondag)!

Het programma is als volgt:

Zaterdag

09:30 uur: Zaal open
10:00 uur: Onderwijs
12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)
13:00 uur: De straat op / doop
17:30 uur: Diner (niet inbegrepen)
18:30 uur: Open bijeenkomst (getuigenissen, onderwijs, gebed)
22:00 uur: Einde

Zondag
09:30 uur: Zaal open
10:00 uur: Onderwijs
12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)
13:00 uur: De straat op / doop
17:30 uur: Diner (niet inbegrepen)
18:30 uur: Open bijeenkomst (getuigenissen, fellowship, netwerken, gebed)
22:00 uur: Einde


NOTES:

  • Deelname is kosteloos. Wel graag aanmelden via Eventbrite!

  • Lunch en diner zijn niet inbegrepen

  • Mocht u zich willen laten dopen, neem dan droge kleding mee en een handdoek!

  • Graag bij verhindering even afmelden

  • Wij kunnen helaas niet voorzien in overnachtingsmogelijkheden

Heb je vragen? stuur ons een email: events@delaatstereformatie.nl


ENGLISH

This kickstart weekend is provided by students of the Pioneer Training School in Voorthuizen. You're invited to come and bring friends and acquaintances! You will be trained and activated (kickstarted) to step out in faith to heal the sick, preach the gospel, be baptized in water and in the Holy Spirit, and become disciples. You will receive well-founded biblical teaching and you will learn to put it into practice in small groups that go out on the street where a trainer will go with you to give you a 'kickstart'.

Tip: watch the documentary of the Last Reformation "The Beginning" and “The Live”.

This is the link of the movie In Acts we read that God uses ordinary people to do extraordinary things. The church grew rapidly and believers were filled with the Holy Spirit. The disciples preached, healed, freed and baptized people in water and the Holy Spirit. The apostle Paul emphasized the importance of (supernatural) power: "The message I preached convinced not by wisdom, but with a demonstration of the power of the Spirit, so that your faith might not rest on human wisdom but on the power of God " (1 Corinthians 2: 4-5, NIV).. This was normal life for a disciple of Jesus Christ. Is this way of life for today? Are we as disciples of Jesus still called to do the same "action"? Yes! We believe that this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of Jesus.

PROGRAM:

Our seminar is a practical course of 2 days on discipleship and includes several important issues about discipleship. Part of the program is that we take you to the streets to heal the sick and preach the Gospel, under the supervision of team members and students of The Last Reformation / The Last Reformation.

We advise you to come both days so you will not miss anything of the education and gaining sufficient experience. So book 2 tickets (Saturday and Sunday)!

The program is as follows:

Saturday

09:30: Room open
10:00: Education
12:30: Lunch (not included)
13:00: Outreach / baptism
17:30: Diner (not included)
18:30: Open meeting (testimonies, education, prayer)
21:30: Closing

Sunday

9:30: Room open
10:00: Education
12:30: Lunch (not included)
13:00: Up the street / baptism
17:30: Dinner (not included)
18:30: Open meeting (testimonials, fellowship, networking, prayer)
21:30: End

Notes:

  • Participation is free

  • Lunch and diner are not included

  • We do not arrange overnight stays

  • There is a coffee/tea corner

  • Do not forget to bring your towel and dry clothes with you if you want to be baptized

  • In case you will not attend after you have registered, please let us know

If you have any question please send us a mail at events@delaatstereformatie.nl


Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Speeltuinvereniging Jonge Kracht

Fazantenstraat 41

1121ET Landsmeer

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen