Free

Three Eagles Apple Harvest Festival - Gŵyl Gynhaeaf Afalau’r Three Eagles

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Three Eagles

Bridge Street

Llangollen

LL20 8PF

United Kingdom

View Map

Event description
A family-friendly festival showcasing seasonal produce and local culinary skills! Gŵyl ar gyfer y teulu sy’n amlygu cynnyrch tymhorol

About this Event

Come and enjoy a weekend of everything apple… our chefs and local producers will be showcasing a huge range of ways to enjoy our local apples. From pressing apples yourself to locally-made jams and chutneys and cookery displays. Enjoy a locally-sourced hog roast cooked before your eyes on Chef Adam’s very own spit or try Adam’s tempting vegetarian/vegan alternatives. With activities and entertainment throughout each day, there’s something for everyone to enjoy.

Dewch i fwynhau penwythnos afalau! Bydd ein cogyddion a chynhyrchwyr lleol yn arddangos amrywiaeth enfawr o ffyrdd i fwynhau afalau lleol. Boed hyn drwy roi cynnig i chi wasgu afalau eich hunain, neu drwy jam a chatwad lleol ac arddangosfeydd coginio. Cewch fwynhau gweld Adam y Cogydd yn rhostio mochyn lleol ar gigwain o flaen eich llygaid, neu rhowch gynnig ar ei ddewisiadau amgen llysieuol/fegan. Gyda gweithgareddau ac adloniant drwy gydol pob dydd, bydd yna rywbeth i bawb ei fwynhau.

Share with friends

Date and Time

Location

Three Eagles

Bridge Street

Llangollen

LL20 8PF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved