Thema-bijeenkomst: De straat van de toekomst

Actions Panel

Thema-bijeenkomst: De straat van de toekomst

Prikkelende avond over de bereikbaarheid van Wageningen en de effecten van mobiliteit op onze buiten-ruimte. Denk mee (om) over de toekomst!

When and where

Date and time

Location

Loburg | Food Bar Live 6 Molenstraat 6701 DM Wageningen Netherlands

Map and directions

How to get there

About this event

Hoe ziet jouw ideale straat eruit? Iedereen een auto en anderhalve parkeerplaats – is dat niet ouderwets? Hoe maken we de binnenstad van Wageningen de aantrekkelijkste binnenstad van Gelderland? Meer groen nodigt uit tot bewegen en ontmoeten, én maakt de stad klimaatadaptief. Tegelijk is de ruimte in Wageningen beperkt. Hoe geven we mobiliteit dan vorm op een manier die goed is voor álle bewoners van Wageningen? Rekenen we de dieren, vogels en insecten eigenlijk ook tot die bewoners?

Op woensdag 12 oktober organiseert GroenLinks Wageningen een prikkelende thema-bijeenkomst om dit soort vragen met elkaar te bespreken. Marian Stuiver, hoofd van het programma Groene Steden bij Wageningen University & Research, zal een inspirerende inleiding geven over de symbiotische stad – een plek waar mensen met elkaar én de natuur in een positieve wederzijdse afhankelijkheid samen leven.

Na deze inleiding praten de deelnemers in groepen verder over verschillende vraagstukken. “Op dit moment is de publieke ruimte vooral een verkeersruimte waar de auto de meeste ruimte opeist. Normen voor parkeerplaatsen en de doorstroom van het verkeer zijn leidend geworden voor onze straat. Als je een nieuwe woning in Wageningen bouwt, horen daar standaard 2 parkeerplaatsen bij. Dat is de norm. Maar achter die norm zit een keuze. Er is in Wageningen bijvoorbeeld nog geen autovrije wijk: Vinden we het recht om auto’s gratis voor de deur te kunnen parkeren belangrijker dan het recht om in een groene, sociale, leefbare en betaalbare straat te kunnen wonen? We kunnen ook kiezen voor andere prioriteiten in de straat van de toekomst. Wat als we de zelfstandigheid van schoolgaande kinderen centraal stellen? Of als we van de publieke ruimte weer een verblijfsruimte maken. ” Zo legt Jacco Bontekoe zijn motivatie uit om deze avond te organiseren. Als actief lid van GroenLinks Wageningen wil hij de deelnemers aan de bijeenkomst inspireren, in verwarring brengen en laten omdenken.

Hoe maken we van Wageningen de groene, inclusieve, duurzame en leefbare stad die we willen zijn? Denk je mee (om)?

De avond start om 20.00 (inloop vanaf 19.30) in Loburg.

Boeken tips voor deze bijeenkomst:

- Het recht van de snelste, van Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet.

- The symbiotic city: Voices of nature in urban transformations, editor: Marian Stuiver.

Thema-bijeenkomst: De straat van de toekomst image