~මංගලාභිෂේක~ The Wedding Fair Bandarawela 2016
Free
 ~මංගලාභිෂේක~ The Wedding Fair Bandarawela 2016

~මංගලාභිෂේක~ The Wedding Fair Bandarawela 2016

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bandarawela

Bandarawela Town Hall

Bandarawela, Uva

Sri Lanka

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

මෙතෙක් කලක් කොළඹට පමණක් සීමාවූ Wedding Fair

ප්‍රථම වරට දෙසැම්බර් 16, 17, 18 බණ්ඩාරවෙල දී ...

~මංගලාභිෂේක~ - Wedding Fair Bandarawela 2016ඔබේ මංගල සිහිනය සැබෑ කරන්නට අපි කැපවන්නෙමු...


එදිනට ලංකාව පුරා සිටින දක්ෂ සේයා රූ නිර්මාණකරුවන්, රූ අලංකරණ ශිල්පීන්, මංගලාභරණ ශිල්පීන්, මල් සැකසුම් ශිල්පීන්,මංගල රථ, නැකත් නිර්මාණකරුවන්, සංගීත කණ්ඩායම්, නර්තන කණ්ඩායම්, මුල් ඇඳුම් - සාරී සහ අනෙකුත් මංගල ඇඳුම් නිර්මාණකරුවන් ඇතුළු මංගල උත්සවයකදී ඔබට සහ සම්බන්ධවන සියලුම නිර්මාණ පාර්ශවයන් එකම බිමකදී හමුවන්නට පුළුවන්.දිනුම් ඇදීමෙන් තෝරා ගන්නා තිදෙනෙකු සඳහා මනාලියන් හැඩගැන්වීම සහ සේයාරූ ඇල්බමය සමග

Wedding Pre shoot එකක් නොමිලේ..නොවරදවාම එයත් එක්ක ඔයත් එන්න..!


අදම ඔබගේ ටිකට්පත වෙන් කරවාගෙන දිනුම් අවස්ථාව දෙගුණ කරගන්න.

Share with friends

Date and Time

Location

Bandarawela

Bandarawela Town Hall

Bandarawela, Uva

Sri Lanka

View Map

Save This Event

Event Saved